Úvodní strana > Krajské listy > Kraj přispěje na ochranu životního prostředí

 Kraj přispěje na ochranu životního prostředí

Strom
Karlovarský kraj i letos pokračuje v každoroční podpoře sdružení, která se zabývají ochranou životního prostředí. Celkem 10 projektů získá dohromady více než půl milionu korun. Mezi dalších 23 projektů z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraj rozdělí 900 tisíc korun.​„Karlovarský kraj aktivně napomáhá nestátním neziskovým organizacím v oblasti vybraných činností ochrany životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na celém svém území. Projekty posuzujeme tak, aby byly v souladu s pravidly pro udělení příspěvků,“ uvedl krajský radní Josef Hora.
 
Peníze poputují centru Meluzína například na projekt podpory populace užovky stromové nebo na záchranné mapování ovocných stromů. Podpora je dále určena sdružení ochrany přírody a krajiny DROSERA na činnost stanice pro záchranu živočichů nebo pro občanské sdružení Ostrovský Macík, který se zabývá odchytovou službou volně žijících živočichů. Krajský příspěvek obdrží také ZO ČSOP Berkut na obnovu Bečovské botanické zahrady či spolek MAS Kraj živých vod na úpravu minerálních pramenů.
 
V oblasti environmentální výchovy uspěl například projekt Ekoateliér občanského sdružení Klubíčko, Hipocentrum PÁ-JA, které se zabývá ekovýchovnou, hipoterapií nebo canisterapií. Příspěvek podpoří také činnost svazu skautů a skautek Junák v Lokti a v Horním Slavkově, Okresního mysliveckého spolku v Sokolově, který pořádá besedy pro školáky či Českého rybářského svazu v Kraslicích, kde děti navštěvují kroužek mladých rybářů.

Za stránku zodpovídá: Jana Lukášová
Datum vydání: 15.3.2016 14:45