Úvodní strana > Krajské listy > Startuje další ročník oblíbené soutěže Vesnice roku

 Startuje další ročník oblíbené soutěže Vesnice roku

Vesnice
​Začátkem měsíce byl vyhlášen v pořadí již dvaadvacátý ročník soutěže „Vesnice roku“. Její snahou je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat, co všechno se jim daří v obcích realizovat. Přihlášky lze odevzdávat do 29. dubna.


Do soutěže se mohou přihlašovat obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, jíž byla udělena zlatá stuha.

Obce jsou hodnoceny v oblastech, jako jsou koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu či připravované záměry a informační technologie. Bližší informace se zájemci dozví na motivačních seminářích, které se uskuteční v sedmi krajských knihovnách po celé České republice.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“ a zaštiťoval ji Spolek pro obnovu venkova. V současnosti je podporována Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí, Ministerstvem zemědělství a řadou dalších institucí a spolků. Loňským vítězem se stala obec Krásná z Chebska, druhé místo patřilo obci Vysočina na Chrudimsku a třetí příčku obsadil Černotín u Přerova.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 4.3.2016 10:00