Úvodní strana > Krajské listy > Centrum pro regionální rozvoj otevřelo ve Varech pobočku

 Centrum pro regionální rozvoj otevřelo ve Varech pobočku

Centrum pro regionální rozvoj ve Dvorech
​Nová pobočka Centra pro regionální rozvoj sídlí v Závodní ulici 391/96C. Jako kontaktní pracoviště pro Integrovaný regionální operační program v Karlovarském kraji bude všem zájemcům o dotace poskytovat informace o novém programu, o možnostech financování projektů a vypsaných výzvách.


„Dosavadní síť šesti regionálních poboček jsme začali od loňského června rozšiřovat tak, aby v každém krajském městě mělo centrum své regionální pracoviště. V regionu Severozápad jsme zřídili dvě nová pracoviště. Již na začátku září jsme otevřeli pobočku v Ústí nad Labem, v polovině února se podařilo dokončit přípravu pobočky v Karlových Varech,“ upřesnil pověřený ředitel Centra pro regionální rozvoj Zdeněk Vašák.

Integrovaný operační program (IROP) nabídne žadatelům přes 120 miliard korun a očekává se přes 15 tisíc nových projektů. Okruh možných příjemců v IROP je velmi široký – od státních orgánů přes neziskové organizace v sociální, zdravotní, a vzdělávací oblasti až po bytová družstva či například živnostníky. Stejně jako v ostatních krajích, je i v našem regionu všem žadatelům o dotaci k dispozici kontaktní osoba, jež zodpoví všechny dotazy k programu. Telefonní a e-mailové spojení naleznete na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 3.3.2016 13:00