Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj opět přispěje na obnovu památek

 Karlovarský kraj opět přispěje na obnovu památek

Vysoká pec v Šindelové
​Celkem 7 milionů korun uvolní v letošním roce Karlovarský kraj na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Rada na svém zasedání odsouhlasila poskytnutí dotací ve výši 2 454 000 korun. O zbývajících financích bude rozhodovat zastupitelstvo.


Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči při posuzování podaných žádostí hodnotila například to, zda jsou památky přístupné veřejnosti, v jakém jsou technickém stavu či zdali už v minulosti získaly podporu. „V letošním roce jsme obdrželi 116 žádostí. Stejně jako v uplynulých letech žádosti několikanásobně převyšovaly možnosti krajského rozpočtu. Jejich celková hodnota dosáhla částky přes 25 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Zahradníček.

Díky finančnímu příspěvku Karlovarského kraje tak budou například probíhat záchranné práce na vysoké peci v Šindelové. Významná technická památka, která upomíná na bohatou historii krušnohorského železářství, se dočká základního vyčištění a statického zabezpečení kleneb. Peníze poputují i na opravu kostela sv. Anny v Sedleci. Z prostředků bude proveden stavebně historický průzkum a pracovat se bude rovněž na restaurování nástropních maleb, obnově vitráže na štítu kostela či na fasádních omítkách. Poprvé bude poskytnuta dotace také na obnovu tvrze Pomezná u Libé, konkrétně na stavebně historický průzkum. Pokud to schválí Zastupitelstvo Karlovarského kraje, dojde pak na celkovou opravu střešní konstrukce a střešního pláště Horního hradu v Toužimi.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 29.2.2016 12:30