Úvodní strana > Krajské listy > Bezpečnostní rada kraje jednala o problematice uprchlíků

 Bezpečnostní rada kraje jednala o problematice uprchlíků

Bezpečnostní rada
​V tomto týdnu se uskutečnilo na krajském úřadě další pravidelné jednání Bezpečnostní rady Karlovarského kraje. Hejtman Martin Havel řešil se zástupci hasičů, policie i armády problematiku bezpečnosti v oblastech regionu sousedících s Německem nebo nárůst dopravních nehod na začátku roku.

​„Informoval jsem členy Bezpečnostní rady o setkání se starostou Kraslic Romanem Kotilínkem. V Kraslicích jsem jej navštívil proto, abych se přesvědčil, zda ve městě panuje strach z uprchlíků, které spolková vláda umisťuje do zařízení v nedalekém Klingenthalu. V příhraničí zatím panuje klid, nicméně domluvili jsme se, že zůstaneme v kontaktu,“ popsal hejtman. Zástupci policie v této souvislosti uvedli, že budou získávat přehled o pohybu uprchlíků přímo prostřednictvím německých kolegů a budou údaje předávat členům Bezpečnostní rady.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (HZS KK) Václav Klemák ocenil vstřícnost, s jakou kraj přistupuje k podpoře dobrovolných i profesionálních hasičů. Letošní dotace jsou rekordní jak ze strany státu, tak ze strany kraje. V této souvislosti zmínil, že hasiči v našem kraji mají jedny z nejlépe vybavených jednotek napříč regiony. „Pan ředitel přišel také s novým záměrem Hasičského záchranného sboru, a sice omezit plutí na vodních tocích při zvýšeném průtoku vody. Mělo by jít o opatření, které zajistí větší bezpečnost vodáků. Ti se vzhledem k velké oblibě Ohře v našem kraji pohybují na vodě ve stále rostoucím počtu,“ vysvětlil hejtman. Zástupci HZS by měli jednat se Státní plavební správou, která při zvýšeném průtoku může zákaz plutí vydat.

S dobrou zprávou o celkovém poklesu kriminality v kraji a zvýšení objasněnosti případů přišel náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Jiří Matouš. Na území regionu policisté v převážné většině případů řeší majetkovou trestnou činnost. Co se týče dopravních přestupků, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jsou letošní první měsíce poznamenány větším počtem dopravních nehod. Policie proto plánuje častější kontroly rychlosti i stavu vozidel.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.2.2016 11:40