Úvodní strana > Krajské listy > Vedení kraje jedná o penězích na řešení ekologických škod

 Vedení kraje jedná o penězích na řešení ekologických škod

Revitalizace
​Karlovarský kraj usiluje o další navýšení prostředků na rekultivace a revitalizace území postiženého těžbou. V součinnosti s vedením regionu o tom s premiérem Bohuslavem Sobotkou jednala zástupkyně zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Gabriela Nekolová. O více peněz nyní žádají i zástupci Karlovarského kraje.


Usnesením vlády z roku 2002 připadlo kraji 5 miliard z celkové částky tzv. 15 ekomiliard. Taková suma ale zdaleka nepokryla potřebu území. „Program je extrémně úspěšný v dopadech na životní prostředí, tvorbu pracovních míst i vytváření podmínek pro další rozvoj regionu. Proto žádáme premiéra o další navýšení prostředků nad rámec 15 ekomiliard a o možnost urychleného čerpání,“ zdůraznil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

Právě pomalé tempo čerpání financí žadatelům komplikuje život. „Ministerstvo financí postupuje při  vyhlašování veřejných zakázek na realizaci rekultivací velmi pomalu. Přestože je k dispozici celá řada připravených projektových dokumentací, které si jednotliví žadatelé financovali sami, nebo dokonce za podpory ministerstva financí, ministerstvo pak už není schopné věci v krátkém čase dotáhnout do konce. Zpomalení vede k zastarání dokumentace, promrhání vynaložených prostředků a k dalším škodám v krajině,“ upozornil Jakub Pánik.

V současné době zbývají z 15 ekomiliard 2,4 miliardy korun. Dotčené kraje z toho důvodu žádají premiéra o navýšení prostředků o dalších 5,3 miliardy korun. Při tomto navýšení by se mohly v Karlovarském kraji uskutečnit například projekty revitalizace parku u hornické kolonie (Královské Poříčí), revitalizace Lomnického rybníka (Lomnice), příprava území pro výstavbu rodinných domů (Staré Sedlo) nebo cyklostezky Medard – Libík (Habartov) a další akce.

Premiér Bohuslav Sobotka představitelům Karlovarského i Ústeckého kraje přislíbil, že problematiku odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a následného využití rekultivovaných území projedná se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a uloží ke zpracování návrh dalšího postupu, který bude projednán vládou. 
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.1.2016 14:30