Úvodní strana > Krajské listy > Kraj rozdělil dotace na podporu rodin a prevenci kriminality

 Kraj rozdělil dotace na podporu rodin a prevenci kriminality

Výlet
​Dotace na podporu rodin a na prevenci kriminality rozdělila Rada Karlovarského kraje. Nestátní neziskové organizace, které v regionu pracují se svými klienty, dostanou na připravené projekty od kraje z obou dotačních programů celkem 339 tisíc korun.


​„Sedm organizací se ucházelo o příspěvek určený především na odborné poradenství, kurzy a workshopy pro rodiny s dětmi, které se ocitly ve složitější životní situaci. Podporu v celkové výši 200 tisíc korun získalo 6 z nich, například Mateřské centrum Klubíčko nebo Centrum pro rodinu a dítě Valika s pokračováním projektu Lepší je žít v rodině,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák. Valika nabízí pomoc zájemcům, kteří si nevědí rady v oblasti bydlení, hospodaření, zaměstnání, péče o dítě případně při komunikaci s úřady či zaměstnavatelem. Poradí i v nejrůznějších nesnázích při výchově dítěte a zprostředkuje kontakt se speciálními pedagogy, psychology, právníky či lékaři.

V dotačním programu prevence kriminality žádalo o dotace 8 neziskových organizací. Uspěly tři - Český západ s projektem Pojeďme třeba na výlet, Útočiště s plánovanou akcí Tábor plný zážitků a Rubikon Centrum s programem PUNKT (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka). Radní mezi ně rozdělili podporu ve výši 139 tisíc korun. Krajský dotační program je určen zejména na pomoc rizikovým skupinám mládeže, rodinám dětí s poruchami chování, obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, dětským obětem trestné činnosti, šikany a domácího násilí. Český západ připravil už sedmý díl projektu „Pojeďme na výlet“. V rámci jednoho z nich v roce 2013 uspořádal pro děti ze sociálně vyloučené lokality Dobrá Voda na Toužimsku celkem 24 akcí, například výlety do bazénu, kina, divadla nebo zoologické zahrady. Cílem bylo nabídnout mládeži pravidelné využití volného času, rozvíjet jejich nadání a omezit riziko vzniku kriminálních či patologických jevů.

Za stránku zodpovídá: Bohumil Zeman
Datum vydání: 22.1.2016 9:40