Úvodní strana > Krajské listy > Obce by se měly připravit na podání žádostí o dotace

 Obce by se měly připravit na podání žádostí o dotace

Dotace divočáci
​O krajské dotace na odstřel divokých prasat budou moci města a obce žádat o 1. dubna tohoto roku. V mezičase by si měly připravit veškeré dokumenty, které budou k podání žádosti zapotřebí. Ukončení příjmu žádostí je stanoven na 2. května 2016.​ „Každý z žadatelů musí k žádosti o dotaci přiložit kopii smlouvy o zřízení běžného účtu, na který žadatel žádá zaslat dotaci, dále pak rozhodnutí o povolení lovu na nehonebních pozemcích, laboratorní potvrzení o vyšetření všech ulovených kusů krajskou veterinární správnou na přítomnost svalovce), evidenční číslo plomby, identifikaci ulovené zvěře i samotného žadatele a kopii měsíčního písemného hlášení o plnění plánu lovu,“ uvedl výčet potřebných dokumentů krajský radní Josef Hora. 

Kraj na tento záměr vyčlenil ze svého rozpočtu pro rok 2016 celkovou částku 150 tisíc korun. Za ulovení jednoho kusu divokého prasete na nehonebním pozemku bude každému z žadatelů vyplacena dotace ve výši 1 tisíc korun. Během roku může každý z žadatelů ulovit maximálně padesát dotovaných kusů černé, podle pravidel může být na jedno jméno totiž vyplaceno nejvýše 50 tisíc korun. Dotace je schválena na rok 2016, ale žadatelé mohou nárokovat vyplacení příspěvků zpětně i za ulovená prasata v uplynulém roce. Lovecká sezóna totiž trvá od 1. dubna 2015 do 31. března 2016.

V posledních letech se se spárkatou zvěří lidé stále častěji setkávají nejen v blízkosti obydlených míst, ale i přímo v ulicích a na pozemních komunikacích. Řešením, jak zastavit neúměrný vznik škod na majetku na územích obcí, zahradách, parcích i zemědělských a lesních porostech, může být právě koordinovaný odstřel prasat.

Za stránku zodpovídá: Petra Našová
Datum vydání: 21.1.2016 14:20