Úvodní strana > Krajské listy > Kraj pomůže vlastníkům pozemků dotací na likvidaci bolševníku

 Kraj pomůže vlastníkům pozemků dotací na likvidaci bolševníku

Dotace bolševník
​V letošním roce začíná desetileté období takzvané udržitelnosti krajského projektu zaměřeného na omezení výskytu invazních druhů rostlin. Podařilo se významně snížil výskyt bolševníku velkolepého a křídlatek na území téměř 6300 hektarů. Na podporu udržení výsledků projektu kraj nyní nabídne vlastníkům pozemků dotační program, z něhož bude možné čerpat příspěvky na likvidaci rostlin.


​Projekt kraj realizoval v uplynulých dvou letech s dotací z Operačního programu Životní prostředí. Ukázalo se , že likvidace invazních rostlin je při dodržení vhodné metodiky účinná a omezení jejich výskytu je reálné. „Kraj bude zajišťovat monitoring projektového území a sledovat další vývoj lokalit, způsob a účinnost likvidace invazních rostlin vlastníky pozemků. V případě zjištění nedostatků bude vlastník upozorněn na neplnění svých zákonem stanovených povinností daných zákonem o rostlinolékařské péči a zákonem o ochraně přírody a krajiny,“ vysvětlil krajský radní Josef Hora. Bude-li vlastník liknavý v plnění svých povinností nadále a ohrozí tím zachování výsledku projektu, kraj bude muset zajistit odstranění rostlin na vlastní náklad. Na krajských pozemcích bude likvidovat invazní rostliny Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Na likvidaci invazních rostlin v roce 2016 vyčlenil Karlovarský kraj celkem 15 milionů korun. Kromě nákladů na monitoring a likvidaci na vlastních nebo problémových pozemcích je v této částce zahrnuta i dotace vlastníkům. „Na podporu těch, kteří chtějí bolševník a křídlatky na svých pozemcích zodpovědně likvidovat, jsme připravili dotační program „Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“, jeho pravidla a podmínky schválila 18. ledna Rada kraje a po schválení zastupitelstvem budou zveřejněny na krajských webových stránkách. Příjem žádostí se předpokládá začátkem dubna,“ uvedl Josef Hora.

Nutnost zodpovědného přístupu vlastníků pozemků v následujících letech zdůraznila také manažerka projektu Lenka Pocová: „První fáze boje s invazními rostlinami, celoplošná likvidace v terénu, skončila. Ukázalo se, že rostliny je možné při dodržení metodik účinně potlačit.  Nyní začíná další, delší a obtížnější fáze a tou je boj s naší lhostejností k této problematice. Pokud bude k problému laxně přistupovat jak vlastník, tak veřejnost, nikam se neposuneme. Kraj udělal v této věci velký kus práce, nyní je řada také na ostatních.“

Mapy výskytu rostlin jsou veřejně k dispozici na webových stránkách projektu a portál Heracleum poskytuje příslušným úřadům, veřejnosti i vlastníkům veškeré údaje k pozemkům a lokalitám včetně. jejich historie. Výsledkem projektu omezení výskytu invazních rostlin je pokles výskytu křídlatky na 30 procent, celková výměra bolševníku klesla na 21 procent původních ploch.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 20.1.2016 8:30