Úvodní strana > Krajské listy > Kraj požádá o dotaci na diagnostiku stavu dalších silnic

 Kraj požádá o dotaci na diagnostiku stavu dalších silnic

Silnice
​Kraj hodlá pokračovat v projektu diagnostiky silnic II. a III. tříd v regionu. Krajská správa a údržba silnic požádá do konce ledna Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci, aby mohla nechat odbornou firmou detailně prozkoumat a vyhodnotit stav vybraných vozovek o celkové délce 1083 kilometrů. Prověrka za přibližně 4,5 milionu korun by proběhla letos a Krajská správa a údržba silnic by se na ní podílela částkou maximálně 1,5 milionu.


Cílem je zavést dokonalejší systém údržby a oprav silnic. Těch kraj vlastní asi 1800 kilometrů. Prvních 740 kilometrů nechal prověřit multifunkčním diagnostickým vozem s laserovými měřicími senzory už vloni. „Pokračování projektu přinese celkovou znalost a v konečném důsledku zlepšení stavu silniční infrastruktury.

„Data z diagnostiky využije Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků na rekonstrukce. Úspory mohou dosáhnout až patnácti procent. Po zmapování všech silnic budeme mít jasno, které úseky mají při údržbě dostat prioritu, “ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Díky diagnostice silnic získá kraj objektivní informace, které jsou nezbytné pro podávání žádostí o dotace na opravy vozovek ze strukturálních fondů Evropské unie a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Diagnostické vozidlo prověřuje parametry silnic – například podélné nerovnosti, hloubku vyjetých kolejí, praskliny, výtluky a současně pořizuje panoramatické snímky cest a jejich nejbližšího okolí, včetně svislého značení. Porovnáním s údaji z minulosti se zjistí trend opotřebení konkrétních komunikací. Silničáři budou moci zvolit optimální plán údržby a vhodnou technologii.

Za stránku zodpovídá: Bohumil Zeman
Datum vydání: 7.1.2016 13:15