Úvodní strana > Krajské listy > Kraje a starostové oslovili Evropskou komisi kvůli R6

 Kraje a starostové oslovili Evropskou komisi kvůli R6

R6
​Znepokojení starostové obcí ležících na trase budoucí rychlostní silnice R6 oslovili dopisem Evropskou komisi. Snaží se přesvědčit eurokomisaře, aby Brusel netrval na novém ověřování projektů chystaných silničních staveb R6 z hlediska jejich vlivu na životní prostředí (EIA). Připravované úseky totiž už v minulosti zdlouhavým povolovacím procesem prošly.


​ Apel starostů podepsali i hejtmani Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje.“Přílohou listu byla také petice za dostavbu R6, kterou podepsalo 9697 občanů. Dopis dostane na vědomí I vláda České republiky v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou,” uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik. Obce a kraje, které prosazují co nejrychlejší dostavbu R6, se obávají, že výklad novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která začala platit od dubna letošního roku, může přípravu důležité dopravní tepny Karlovy Vary – Praha zbrzdit o mnoho měsíců nebo i několik let. Rychlostní silnici přitom region zásadně potřebuje ke svému rozvoji a vláda ji kvůli tomu zahrnula mezi své investiční priority.

“My starostové obcí podél silnice jsme velmi blízko našim občanům a při komunikaci s nimi musíme denně vysvětlovat, proč dálnice stále ještě není dostavěná. Centry našich obcí projíždí denně více než 9 tisíc vozidel, z nichž nejméně 20 procent jsou těžké nákladní automobily. My všichni čekáme na novou dálnici jako na smilování. Od roku 2012 lze na státní silnici R6 sledovat výrazné navýšení rozsahu dopravy. Prosíme, vezměte rovněž v úvahu i situaci lidí, kteří v současné době žijí podél přeplněných silnic,“ stojí v listu adresovaném Evropské komisi.

Podle starostů existují na evropském Generálním ředitelství pro životní prostředí (DG ENV) nejasnosti, zda jsou stále ještě platná prohlášení EIA vydaná pro dopravní stavby před vstupem České republiky do Evropské unie. To se také týká i 80 kilometrů chybějící dálnice R6. Původní stanoviska o vlivu chystaných staveb na životní prostředí byla využita pro vydání územních povolení ke zbývajícím úsekům R6 a vyjadřovali se k nim všichni oprávnění účastníci i veřejnost. Starostové doufají, že se potíže podaří vyřešit a na konci roku 2016 bude možné pokračovat ve výstavbě tří nových úseků: Nové Strašecí – Řevničov a obchvatů Lubence a Řevničova. 

“Pro nás a pro veřejnost, kterou jako starostové obcí reprezentujeme, je opakování procesu EIA nepochopitelné. Víme, že projektová příprava probíhá správně řadu let a podporujeme ji, jak jen můžeme. Domníváme se, že ochrana životního prostředí, za níž jste v Evropské komisi zodpovědní, je v rámci tohoto projektu zcela naplněna. U plánované dálnice nejsou žádné podstatné negativní dopady. Vidíme jen pozitiva pro nás i pro občany, které zastupujeme,“ napsali starostové.

Dodali, že nemohou přijmout argument o nutnosti opakovat proces EIA, o kterém se doslechli. Jsou přesvědčeni, že všechny přísnější směrnice mohou být jednodušším a mnohem rychlejším způsobem splněny během nadcházejícího řízení o stavebním povolení k jednotlivým úsekům R6.
 

Za stránku zodpovídá: Bohumil Zeman
Datum vydání: 9.12.2015 14:50