Úvodní strana > Krajské listy > Výsledky veřejného projednání návrhu zadání Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje

 Výsledky veřejného projednání návrhu zadání Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje

V měsících říjnu a listopadu 2003 byl veřejně projednáván návrh zadání Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, který je pořizovatelem dokumentace územního plánu, obdržel v zákonem stanovených lhůtách celkem více než 80 podání v podobě stanovisek, připomínek a podnětů.

"Krajský úřad se bude všemi připomínkami a podněty zabývat a navrhne způsob jejich vyhodnocení. Po schválení zadání územního plánu budou všichni písemně informováni o tom, jak bylo s jejich podněty naloženo. Další povinností krajského úřadu je předložit návrh zadání územního plánu k dohodovacímu řízení všem dotčeným orgánům státní správy, které uplatnily svá stanoviska. Zadání bude projednáno s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a následně schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje," informuje tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 15.12.2003 0:00