Úvodní strana > Krajské listy > Příprava nových úseků R6 pokročila

 Příprava nových úseků R6 pokročila

Kulatý stůl k R6
​O stavu příprav dostavby rychlostní silnice R6 jednalo v úterý vedení Karlovarského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, ministerstva dopravy, starostové obcí ležících na trase, zástupci Středočeského a Ústeckého kraje, poslanci a senátoři.


Na každoroční schůzce u kulatého stolu konstatovali, že Ředitelství silnic a dálnic pokročilo ve výkupech pozemků i v projektové přípravě pro stavbu dalších částí R6. „Je tedy reálné, že v roce 2016 by se mohlo začít pracovat na třech prioritních úsecích,“ shrnul náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Podle informací ředitele karlovarské správy ŘSD Lukáše Hnízdila jsou pro budoucí čtyřproudovou trasu Nové Strašecí – Řevničov a obchvaty Lubence a Řevničova připraveny žádosti o stavební povolení a chystá se zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů. „Pokud přípravu dotáhneme do fáze stavebního povolení a výběrového řízení, tak finanční prostředky na samotnou stavbu máme přislíbeny. V tom necítím problém,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Pokračuje výkup půdy od soukromých majitelů. Na obchvatu Lubence se letos podařilo vykoupit parcely na 8 listech vlastnictví a 3 zbývají. U Řevničova je tento poměr 13:39 a v úseku Nové Strašecí – Řevničov 13:40. „Přípravu staveb a vydání stavebních povolení teď brzdí výkupy pozemků, i když se nám v tomto ohledu leccos povedlo. Snažíme se držet stejnou cenovou hladinu pro všechny vlastníky,“ řekl Lukáš Hnízdil. Zpoždění nastává často kvůli probíhajícím soudním, dědickým a exekučním řízení, někteří majitelé půdy nebo dědicové žijí mimo Evropu. Starostové, kteří pomáhají s kontaktováním vlastníků, ocenili úsilí a nasazení, s jakým karlovarská správa ŘSD v posledním období k výkupu pozemků přistupuje. Na projektovou přípravu a výkupy půdy na R6 je pro příští rok k dispozici 85 milionů korun.

Schůzka u kulatého stolu přinesla dohodu, že Karlovarský kraj spolu s Ústeckým, Středočeským a se starosty obcí ležících na trase R6 osloví dopisem Evropskou komisi a vládu České republiky. Snahou je přesvědčit komisaře, aby Brusel netrval na novém ověřování projektů chystaných silničních staveb z hlediska jejich vlivu na životní prostředí (EIA), protože připravované úseky už jednou v minulosti tímto zdlouhavým povolovacím procesem prošly. Existuje obava, že novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která začala platit od dubna letošního roku, může zbrzdit přípravu důležité dopravní tepny o řadu měsíců. „Ještě do konce tohoto týdne pošleme Evropské komisi a vládě společný dopis. V něm vysvětlíme, že opakování procesu EIA je naprosto nesmyslné a zbytečné. Stavbu R6 je nutné naopak urychlit. Region ji zásadně potřebuje ke svému rozvoji,“ zdůraznil náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Za stránku zodpovídá: Bohumil Zeman
Datum vydání: 2.12.2015 12:35