Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj se nebojí investic a rychle snižuje dluh

 Karlovarský kraj se nebojí investic a rychle snižuje dluh

Peníze
​Kraji se daří velmi dobře nakládat s finančními prostředky ze svého rozpočtu, a to především v oblasti investic a snižování dluhu vzniklého předfinancováním a spolufinancováním akcí s dotací z Evropské unie. Vyplynulo to ze srovnávacích výpočtů CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., které zveřejnil časopis Obec & finance.


Analýza hodnotila kapitálové výdaje krajů i růst dluhu. Co se týče kapitálových výdajů, za všechny kraje se podíl kapitálových výdajů na celkových pohyboval od 11 % v roce 2013 až do 14 % v roce 2010. V ostatních letech se kapitálové výdaje krajů na jejich celkových výdajích podílely 13 %. Z hlediska tohoto ukazatele si nejlépe vedl Karlovarský kraj, který v průměru za poslední čtyři roky dosahoval 21 % podílu. „Výsledek analýzy nás samozřejmě potěšil, je to jasný důkaz toho, že jsme dokázali uskutečnit naplánované investiční akce, na řadu z nich jsme úspěšně získali evropské dotace, další jsme hradili výhradně z krajského rozpočtu. K těm největším financovaným z peněz kraje patřila například výstavba pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Časopis uvedl také data týkající se dluhu krajských samospráv, mimo jiné se věnoval údajům CRIF týkajícím se meziročního zlepšení podílu dluhu na příjmech za poslední čtyři roky. „Podle těchto dat největšího snížení této hodnoty vykázal Karlovarský kraj, dále pak ještě Jihočeský kraj. I v příštím roce předpokládáme další naplnění všech závazků kraje včetně splátek úvěrů, které posloužily například k financování projektů modernizace krajských silnic a dalších akcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Hodnocení společnost CRIF uzavřela konstatováním, že krajské samosprávy jako celek navzdory pomalému náběhu prokázaly své právo na existenci. Dokázaly přizpůsobovat své příjmy výdajů a jejich hospodaření bylo v celém období vyrovnané.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 1.12.2015 10:15