Úvodní strana > Krajské listy > Váleční veteráni rokovali v Karlových Varech

 Váleční veteráni rokovali v Karlových Varech

hejtman Josef Pavel
Na 150 českých i zahraničních válečných veteránů navštívilo v rámci 20. zasedání Stálé rady pro záležitosti Evropy a 125. zasedání členů představenstva Světové federace válečných veteránů v České republice Karlovy Vary.

Ve slavnostním sále Alžbětiných lázní se váleční veteráni setkali  s představiteli Karlovarského kraje a města Karlovy Vary. „Karlovarský kraj je ve světě znám především jako region lázeňství. Jména měst jako Mariánské Lázně, Františkovy Lázně nebo Jáchymov znají miliony lidí po celém světě,“ připomněl ve svém projevu hejtman Josef Pavel.  Region je výjimečný i svým průmyslem, ať již tradičním jako je výroba skla, porcelánu, hudebních nástrojů nebo minerálních vod, tak i těžebním průmyslem, výrobou elektrické energie, těžbou kaolinu a jílu, hornictvím  a stavebnictvím.

„Není náhodou, že v Karlových Varech byl v červnu minulého roku otevřen Domov péče o válečné veterány Bílý kříž. Zřízením domova péče by chtěla Česká republika vyjádřit svůj vděk za nasazení a odvahu, kterou váleční veteráni prokázali při zajišťování bezpečnosti občanů našeho i jiných států,“ zdůraznil hejtman Pavel. Během své návštěvy si hosté také prohlédli lázeňské centrum města, zavítali do světoznámé sklárny Moser i do karlovarské Bechrovky.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 15.5.2006 0:00