Úvodní strana > Krajské listy > Kraj má v plánu vybudovat další úsek Cyklostezky Ohře

 Kraj má v plánu vybudovat další úsek Cyklostezky Ohře

Cyklostezka
​Rada Karlovarského kraje odsouhlasila předběžný záměr týkající se výstavby další části páteřní Cyklostezky Ohře. Pokud se v budoucnu podaří získat prostředky z fondů Evropské unie, cyklistům se otevře úsek od Chebu až k hranicím s Německem.


Cyklostezka Ohře patří mezi jeden z prioritních projektů Karlovarského kraje. S její výstavbou se začalo před více jak deseti lety a díky dotacím z Evropské unie se postupně podařilo vybudovat bezpečnou cyklistickou trasu z Chebu až do Karlových Varů. Za dobu své existence si získala velké množství příznivců, kteří se teď navíc mohou těšit, že se na svých kolech projedou až k samotným hranicím s Německem. V plánu je totiž projekt na výstavbu úseku mezi Chebem, hrází Skalky, a Schirndingem. 

Odhadované náklady projektu činí zhruba 40 milionů korun. „Nejprve budeme muset nechat zpracovat technickou studii, která by analyzovala stávající stav a navrhla úpravy v nevyhovujících úsecích k zajištění bezpečnosti cyklistů. Součástí by mělo být i prověření majetkových vztahů a odhadnutí celkových nákladů projektu,“ upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.

K aktivitám Karlovarského kraje se připojil i sousední okres Wunsiedel. Prostředky na výstavbu by mohly být čerpány v rámci nového Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. „Německá strana již zahájila přípravu projektu na svém území a má zpracovanou studii proveditelnosti od pramene ve Weissenstadtu ke státní hranici u Schirndingu,“ doplnil Navrátil.

Stavba páteřní cyklostezky nekončí ani směrem k hranicím s Ústeckým krajem. Na výstavbu úseku mezi Dalovicemi a Šemnicí bylo již vydáno stavební povolení. Kompletně dokončená cyklostezka má od západu k východu měřit 102 kilometrů.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 12.2.2015 8:50