Úvodní strana > Krajské listy > Rozvoj regionu bude koordinovat Regionální stálá konference

 Rozvoj regionu bude koordinovat Regionální stálá konference

Regionální stálá konference
​V nadcházejícím programovém období EU pro léta 2014 - 2020 bude hlavní prioritou při čerpání evropských peněz respektování potřeb jednotlivých regionů. Z toho důvodu vznikla v Karlovarském kraji Regionální stálá konference (RSK), která se zaměří na naplňování rozvoje kraje. Jejím předsedou se stal hejtman Josef Novotný.


​Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolným uskupením územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, které vzniklo na základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj. Členy RSK jsou mimo jiné zástupci místních akčních skupin Karlovarského kraje, Svazu města a obcí ČR, Krajské hospodářské komory, Úřadu práce ČR nebo Agentury pro sociální začleňování. „Hlavním úkolem Regionální stálé konference bude řídit Regionální akční plán pro období 2014 – 2020. RSK bude komunikovat s aktéry regionálního rozvoje v kraji a definovat představu o potřebách kraje směrem k evropským fondům a národním zdrojům. Měla by se významně podílet na tvorbě plánů výzev pro předkládání projektů a informovat o možnostech čerpání evropských prostředků,“ uvedl hejtman na prvním zasedání RSK, které se uskutečnilo ve čtvrtek 30. října.

Na prvním zasedání Regionální stálé konference zvolili partneři zastoupení v tomto orgánu místopředsedu RSK, kterým se stal děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity Plzeň Miroslav Plevný. Zástupcem RSK v Národní stálé konferenci bude náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. Členové RSK se dále shodli, že svolají pravidelná jednání podle aktuálních potřeb, minimálně však jednou za půl roku. Další setkání by se mělo konat v únoru 2015.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.10.2014 12:40