Úvodní strana > Krajské listy > Kraj dosahuje značných úspor při nákupu energií a služeb

 Kraj dosahuje značných úspor při nákupu energií a služeb

Krajský úřad

Snižovat náklady a dosahovat co nejvyšších úspor se snaží nejen komerční sféra, ale i Karlovarský kraj. Samotný krajský úřad proto v uplynulém období významně snížil náklady na vozový park, na nákup kancelářského materiálu nebo úklidových služeb. 


Meziroční úspora v těchto komoditách dosahuje v porovnání s rokem 2008 částky okolo 3,2 milionu korun, což je asi 10 procent celkového rozpočtu na provoz chodu úřadu.

Jednoznačně nejvyšších úspor se však Karlovarskému kraji podařilo dosáhnout v oblasti centrálních nákupů energií nebo služeb. „Do centrálních nákupů jsme zapojili naše příspěvkové organizace, tedy nemocnice, školy nebo domovy pro seniory. Oslovili jsme také města a obce a nabídli jsme jim možnost účastnit se v tomto systému nákupů, aby stejně jako kraj měly šanci výrazně ušetřit. Stejně je tomu letos a například úspory nákupu energií budou oproti ceníkovým cenám nemalé. Pokud města a obce zachovají v roce 2015 přibližně stejnou spotřebu jako dosud, ušetříme centrálním nákupem městu Mariánské Lázně téměř 1 milion korun, Hornímu Slavkovu čtvrt milionu korun nebo Teplé téměř 200 tisíc korun za rok. Centrálním nákupem silové elektřiny se kraji, městům a krajským organizacím podaří ušetřit příští rok celkem asi 9 milionů korun,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
 
Úspory, kterých bylo dosaženo krajským centrálním nákupem od roku 2011 proti běžným ceníkovým cenám, dosahují celkem 171,6 milionu korun. „Největší podíl z této úspory zaujímají telekomunikační služby – 158 milionů korun. Zajímavé je i významné meziroční snížení ceny plynu, které za rok 2014 přinese úsporu ve výši 13,9 milionu. Centrálním nákupům se budeme samozřejmě věnovat i v příštích letech,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana Eva Valjentová. Ušetřené finanční prostředky kraj ponechává v provozních rozpočtech svých příspěvkových organizací, čímž nepřímo navyšuje příspěvek na jejich provoz.

Obce a města si při spolupráci s krajem v oblasti centrálního nákupu cení nejen dosažené úspory, ale i toho, že kraj kompletně realizuje veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Obce tak nemusí vynakládat další prostředky na administraci veřejné zakázky – kraj zakázku realizuje na „klíč“. „Pokud zjistíme, že umíme na krajském úřadě nakoupit službu, zboží nebo materiál levněji, obratem tyto informace podáváme našim organizacím, nebo jim zprostředkujeme nákup za stejnou cenu. Úspory se pak „kumulují“ v celkovém rozpočtu kraje, nikoliv pouze v rozpočtu krajského úřadu. Při centrálním nákupu je dosažená sleva závislá na poptávaném objemu, naše nabídka na spolupráci tedy směřuje i k obcím v kraji, které poptávají stejné komodity,“ dodala Valjentová. Centrální nákupy koordinuje odbor vnitřních záležitostí krajského úřadu.

 Od roku 2015 také kraj začne společně se svými organizacemi využívat k administraci veřejných zakázek systém E-ZAK, který na jedné straně zvýší úroveň transparentnosti při zadávání zakázek, sníží nároky na jejich administraci a podávání nabídek. Na straně druhé přinese kraji další informace o oblastech nákupů, které v centrálním objemu skrývají potenciál finanční úspory. 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.10.2014 9:00