Úvodní strana > Krajské listy > Nová kontaktní centra pomohou lidem proti domácímu násilí

 Nová kontaktní centra pomohou lidem proti domácímu násilí

Kontaktni misto
​Kontaktní místa pro oběti domácího násilí otevřela v Kraslicích, Jáchymově a Žluticích nezisková organizace Pomoc v nouzi.Cílem služby je poskytování bezplatné odborné pomoci v oblasti domácího násilí a stalkingu - nebezpečného pronásledování.


​V každém městě je kontaktní kancelář otevřena dva dny v týdnu. Osobní konzultace si mohou zájemci předem domluvit telefonicky nebo využít hodiny určené pro veřejnost. „Na požádání poskytujeme telefonické, osobní konzultace, e-mailovou komunikaci a informace o dalších návazných službách. Dále pak základní sociální a právní poradenství související s oblastí domácího násilí. V případě potřeby umíme zprostředkovat odborné psychologické a odborné právní poradenství i další návazné služby. Pro ohroženou osobu také sestavujeme bezpečnostní plán a nabízíme pomoc při vypracování písemných žádostí a podání,“ popsala službu Eva Chalupníková – Doležalová, vedoucí Intervenčního centra v Sokolově, které spravuje i nově zřízená kontaktní místa v Kraslicích, Jáchymově a Žluticích.     

Právě otevření tří nových kanceláří je součástí projektu s názvem "Bojovníci proti násilí na ženách", který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Hlavním záměrem projektu je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu. Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice s cílem potlačit tyto závažné negativní jevy. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016.

Kancelář kontaktního místa v Kraslicích se nachází v prvním patře budovy v ulici Palackého 1891, kde sídlí Úřad práce a Finanční úřad. Kancelář kontaktního místa ve Žluticích lidé najdou v objektu bývalé restaurace na Velkém náměstí č. p. 150. Kancelář kontaktního místa v Jáchymově sídlí v objektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mincovní ulici č. p. 681.

Kontakty na odpovědné pracovníky:
Kancelář v Kraslicích: Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová.
Telefon: 736 514 096, email: domacinasili@pomocvnouziops.cz

Kancelář ve Žluticích: Bc. Dana Pavelková, DiS. a Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová.
Telefon: 734 389 745, email: pavelkova@pomocvnouziops.cz; domacinasili@pomocvnouziops.cz
Kancelář v Jáchymově: Jiří Král, DiS. a Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová.
Telefon: 733 717 919, email: domacinasili@pomocvnouziops.cz

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 23.10.2014 9:50