Úvodní strana > Krajské listy > Na krajském úřadě se poprvé předávalo státní občanství

 Na krajském úřadě se poprvé předávalo státní občanství

Laura Čikošová Vyšinskaja
​V prostorách krajského úřadu se uskutečnil slavnostní ceremoniál, během kterého poprvé zazněl státoobčanský slib. Novou občankou České republiky se stala mladá maminka původem z Běloruska Laura Čikošová Vyšinskaja.


Zatímco v minulém roce mohli cizinci žádat o státní občanství na dvou místech, obecním a krajském úřadě, od ledna tohoto roku je tomu jinak. S novým zákonem byla tato agenda převedena pouze na krajské úřady, které mimo jiné pořádají i slavnostní ceremoniály, během kterých jsou cizincům předávány listiny o udělení státního občanství.

Cizinci, kteří požádají o udělení státního občanství, a jejichž žádosti bylo ze strany Ministerstva vnitra vyhověno, se českými státními občany stávají v okamžiku, kdy složí před ředitelem krajského úřadu státoobčanský slib. „Získání státního občanství je pro žadatele významnou životní událostí. Proto celý akt probíhá ve slavnostním duchu za zvuku státní hymny,“ uvedl ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.

Slavnostní ceremoniál včera absolvovala mladá maminka Laura Čikošová Vyšinskaja, která žije se svou rodinou v Novém Sedle na Sokolovsku. Po pronesení slibu a podepsání veřejných listin jí byla z rukou ředitele krajského úřadu předána listina o udělení státního občanství a květina.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 30.9.2014 10:55