Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman: Kraj letos poskytl dobrovolným hasičům 3 miliony korun

 Hejtman: Kraj letos poskytl dobrovolným hasičům 3 miliony korun

Hejtman s hasici
​Hejtman Josef Novotný svolal komisi, která se zabývá žádostmi obcí o příspěvky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Cílem jednání bylo vyhodnotit podporu kraje směřující k lepší vybavenosti a usnadnění práce dobrovolných hasičů. Letos kraj vydal ze svého rozpočtu 1 milion kroun na věcné vybavení jednotek, další 2 miliony šly na nákup nových cisteren v Ostrově a v Bochově.


Žádost o příspěvek na věcné vybavení podalo celkem 39 obcí, po posouzení žádostí komise rozhodla o tom, že finance rozdělí mezi 31 žadatelů. „Z připraveného jednoho milionu korun z krajského rozpočtu dostanou dobrovolní hasiči peníze například na pracovní stejnokroje, na čerpadla a další techniku nebo na vysílačky. Chceme tak zajistit potřebnou vybavenost hasičů i v těch nejmenších obcích, které na to mnohdy nemají dostatek financí,“ upřesnil hejtman Josef Novotný. Příspěvek budou moci využít mimo jiné jednotky dobrovolných hasičů obcí ve Velichově, v Pile, v Královském Poříčí, Lokti nebo v Ovesných Kladrubech.

Kraj vyšel vstříc také dvěma městům, jejichž jednotky potřebovaly obnovit zastaralou požární techniku. „Jednalo se o žádosti Bochova a Ostrova, kterým jsme přispěli celkem 1 milionem korun na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Přímo v Bochově jsem si společně s hasiči nové vozidlo prohlédl a věřím, že jim bude dobře sloužit,“ dodal hejtman. Peníze z krajského rozpočtu dostávají obce právě v těchto dnech podle toho, zda smlouvy o poskytnutí příspěvku schválila jednotlivá obecní či městská zastupitelstva.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.9.2014 9:15