Úvodní strana > Krajské listy > Kraj chystá konferenci Zaměstnanost 2014

 Kraj chystá konferenci Zaměstnanost 2014

Petr Navratil
​Vznik nových pracovních míst, řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků či projekty zaměstnanosti - taková témata nabídne konference Zaměstnanost 2014, která se uskuteční ve čtvrtek 2. října v Kulturním centru Svoboda v Chebu.


​Akce pořádané Karlovarským krajem se zúčastní zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, představitelé podniků a firem, či vedení škol. 

Konference, která se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného, bude hledat mimo jiné odpovědi na otázky, jak usnadnit investorům podnikání v našem kraji, jak zastavit odliv mladých absolventů vysokých škol z regionu nebo jak využít přesah našeho trhu práce přes hranice se sousedním Německem. „Jde nám o to, abychom vytvořili příležitost pro setkání a diskuzi hlavních aktérů z oblasti podpory zaměstnanosti, kteří mohou prezentovat realizované nebo připravované projekty, včetně sociálního podnikání. Chceme konfrontovat požadavky a potřeby zaměstnavatelů s možnostmi našich středních škol v návaznosti na vysokoškolské vzdělávání. Vysvětlíme, jaká opatření Karlovarský kraj v oblasti zaměstnanosti realizuje - včetně podpory rozvoje průmyslových zón, zavedení stipendií pro vysokoškoláky nebo zahájení studia pro nekvalifikované pedagogy,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Karlovarský kraj se problematikou zaměstnanosti a podporou vytváření nových pracovních míst zabývá dlouhodobě. V minulém roce byl sestaven Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti, z jehož jednání vzešel například návrh na zprovoznění internetového portálu, který propaguje investiční příležitosti v regionu. „Portál investičních příležitostí je otevřen pro všechny obce kraje a tím, že ho propagujeme a stále aktualizujeme, usnadňuje například podnikatelům a investorům blíže se seznámit s možnostmi, které se jim v území nabízejí.  Trvale kraj spolupracuje s agenturou CzechInvest a hospodářskou komorou. Připravujeme také podmínky pro vznik paktu zaměstnanosti ve spolupráci s Ústeckým a Moravskoslezským krajem. Usilujeme o rozvoj průmyslových zón na Chebsku a Sokolovsku a další z možností je i záměr krajské průmyslové zóny,“ vysvětlil Petr Navrátil.

Podrobný program a možnost registrace na konferenci Zaměstnanost 2014 najdete na stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání.    

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 26.9.2014 14:55