Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarské letiště hlásí méně cestujících

 Karlovarské letiště hlásí méně cestujících

Letadlo

Karlovarské letiště​ se potýká s úbytkem cestujících. V prvním pololetí letošního roku odbavilo méně lidí než vloni. Díky mimořádným hospodářským výsledkům však není provoz letiště nikterak ohrožen.V prvním pololetí letošního roku odbavilo letiště celkem 45 488 cestujících. Oproti stejnému období loňského roku, kdy bylo odbaveno celkem 54 670 lidí, tak objem cestujících poklesl o 16,7 %. „Při srovnání přepravních výkonů letiště je však třeba brát v úvahu, že v prvním pololetí uplynulého roku byly v provozu linky do Samary, Ťumeně a Petrohradu. Jejich provoz byl právě vloni zastaven. Na celkovém poklesu počtu cestujících se zmíněné linky podílejí téměř ze tří čtvrtin. Zbylá jedna čtvrtina jde pak na vrub nižší obsazenosti na linkách z Moskvy, Petrohradu a Jekatěrinburgu,“ uvedl obchodní a marketingový manažer letiště Radek Zábranský.

Nižší poptávka ruské klientely po cestách do České republiky je zapříčiněna nejenom oslabením rublu a přetrvávajícími problémy s udělováním krátkodobých víz, ale také událostmi na Ukrajině a hrozícími sankcemi vůči Ruské federaci. Nepříznivě se na počtu cestujících také podepsalo omezení frekvence linek z Jekatěrinburgu či neuskutečněná charterová linka z Düsseldorfu. V obou případech letiště počítalo s tím, že počet cestujících na těchto linkách částečně nahradí výpadek z linek, které ukončily provoz v prvním pololetí roku 2013.

„S ohledem na aktuální situaci a zejména na nepříznivou předpověď pro další období se vedení letiště rozhodlo reagovat okamžitými opatřeními. Ta mají za cíl snížit náklady v oblastech, které nejsou z hlediska zajištění provozu letiště zcela nezbytné. Současně společnost připravuje variantní řešení umožňující realizaci schváleného investičního výhledu do roku 2017," podotkl Zábranský.

Financování běžného provozu letiště však není podle Zábranského nikterak ohroženo. Letiště vloni dosáhlo po zdanění zisku téměř 10,3 milionu korun při celkových výnosech přes 74,9 milionu korun. Na dobrém hospodářském výsledku se nejvíce podílely tržby z leteckých činností, které v roce 2013 dosáhly celkem 43 milionů korun. „Letiště má dostatečné finanční rezervy na překonání současného nepříznivého období. Není nuceno snižovat mzdové náklady či výrazně omezovat realizaci již započatých investičních projektů vedoucích k další modernizaci letištní infrastruktury,“ dodal Zábranský.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 28.7.2014 12:00