Úvodní strana > Krajské listy > Náměstek Sloup se sešel s prorektorkou Vysoké školy Karlovy Vary

 Náměstek Sloup se sešel s prorektorkou Vysoké školy Karlovy Vary

Setkání s prorektorkou
​O aktuálních tématech v oblasti vysokého školství jednal náměstek hejtmana Václav Sloup s prorektorkou Vysoké školy Karlovy Vary Danou Roubínkovou. Hovořili nejen o stipendiích a praxích, ale také například o novém vzdělávacím programu, který učí záchranné složky nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu.


V úvodu schůzky byla probírána problematika odlivu absolventů vysokých škol z Karlovarského kraje. I přes veškeré snahy se mnohdy nedaří vysokoškolsky vzdělané lidi v regionu udržet. „Rádi bychom proto zavedli systém stipendií pro absolventy vysokých škol, který by je motivoval k tomu, aby z našeho kraje neodcházeli. V současnosti již máme připraven návrh systému, přičemž v nejbližší době se jím bude zabývat Rada Karlovarského kraje,“ uvedl Sloup.

Dalším tématem schůzky byly odborné praxe studentů. Studenti Vysoké školy Karlovy Vary navštěvují nejenom místní advokátní a notářské kanceláře, ale jezdí na zkušenou i do zahraničí. S pozitivními ohlasy se setkávají stáže v sousedním Německu a ve Velké Británii. Prorektorka v této souvislosti přišla s nabídkou, že by studenti v rámci řízených praxí mohli docházet i na krajský úřad. „Naši studenti by mohli v rámci povinných praxí i bakalářských prací zpracovávat podklady pro jednotlivé odbory krajského úřadu. Nejenže by si tak rozšiřovali své znalosti, ale zároveň by byli užiteční a odborům pomáhali s tím, na co jim už nezbývá čas,“ řekla Roubínková. Náměstek hejtmana její nabídku kvitoval. „Máme-li tady vysokou školu, která se zabývá veřejným i soukromým právem, proč bychom této nabídky nevyužili. Pro naše odbory by to bylo jistě přínosné,“ dodal Sloup.

V rámci setkání byl také představen pilotní projekt školy s názvem „Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu“. Ten je určen všem členům záchranných a bezpečnostních složek v Karlovarském kraji, kteří díky své práci provádí prvotní úkony na místě zásahu. „Na místo zásahu mnohdy jako první dorazí osoba neznalá zásad vyplývajících z profesních zvyklostí ostatních zasahujících, kteří jsou na místě zásahu potřeba, a kteří k zásahu dorazí později. Tito odborníci se tak často soustředí pouze na svoji specializaci a neuvědomují si, že svým chováním mohou znesnadnit práci ostatním profesionálům. Naší snahou je proto předat jim nejnovější víceoborové poznatky týkající se úkonů na místě zásahu a naučit je správným postupům tak, aby byl zásah efektivní a nedošlo například ke zničení stop,“ upřesnila Roubínková.

Účastníci projektu získají komplexní znalosti nejenom z kriminalistiky, ale i z krizové intervence, managementu bezpečnosti, forenzní psychologie, trestního a správního práva. Připraveno je také řešení modelových situací v terénu, kde si ověří znalosti v praxi. Navíc budou moci vše konzultovat s kapacitami v oboru. Projekt, který je určen pro více než 1 300 účastníků, je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 25.7.2014 10:40