Úvodní strana > Krajské listy > První české gymnázium v Karlových Varech projde rekonstrukcí

 První české gymnázium v Karlových Varech projde rekonstrukcí

První české gymnázium v Karlových Varech
​Studenti karlovarského gymnázia se mohou těšit na novou aulu, knihovnu, učebny a šatny. Začala výstavba západního křídla budovy, která je podpořena z Regionálního operačního programu Severozápad. Karlovarský kraj přispěje na akci více než 7 milionů korun.


Budova Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, která pochází z roku 1962, projde významnou proměnou. Na místě tzv. školičky, která je umístěna v západní části traktu, vyroste zcela nový objekt. Ten stávající již nevyhovoval dispozičním, technickým ani hygienickým požadavkům. „Podařilo se nám získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši více než 42 milionů korun. Karlovarský kraj se bude na realizaci projektu podílet 15 %, tedy částkou přesahující 7 milionů korun,“ uvedl ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Součástí nového západního křídla bude aula, která nabídne prostor pro vzdělávací, kulturní a jiné společenské akce školy, včetně akcí pro veřejnost. Studenti se pak dočkají nových výtvarných ateliérů, hudeben, jazykových učeben, šaten a pedagogové ocení nové kabinety. Přesto, že jednotlivá podlaží školy jsou připravena pro imobilní osoby, škola jako celek není bezbariérová. Z tohoto důvodu bude vybudován i nový výtah. V rámci projektu je pak naplánována změna některých vnitřních dispozic školy. Stavebními úpravami projde vstupní trakt budovy a počítá se i s vybudováním patrové nadstavby, kde bude umístěna knihovna, čítárna, studovna a oddychový prostor pro studenty. Stavební práce na škole provede ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

„Během letních prázdnin dojde k demolici tzv. školičky, přičemž na jejím místě budou položeny základy pro nový objekt západního křídla, který zde v brzké době vyroste. Na další letní prázdniny pak máme naplánovanou rekonstrukci šaten v hlavní budově školy a bezbariérové úpravy. Předpokládáme, že projekt bude dokončen v listopadu příštího roku,“ doplnil ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu


Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 22.7.2014 12:30