Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarští studenti pomáhali městské policii

 Karlovarští studenti pomáhali městské policii

Dopravní hřiště
V závěru školního roku se karlovarští středoškoláci zapojili do několika akcí pořádaných městskou policií. O tom, že byli vítanými pomocníky, svědčí i pochvala ze strany organizátora.


Městská policie Karlovy Vary uspořádala v uplynulých měsících preventivně výchovné akce pro děti z mateřských, základních a praktických škol. Jejich cílem bylo zvýšit znalosti dětí v oblasti bezpečnosti a práva. Mezi tyto akce patřilo například květnové „Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů“ či červnový „Sportovní den s Ajaxem“.

Na výbornou se osvědčili studenti ze Střední zdravotnické školy a Střední pedagogické školy v Karlových Varech, kteří pomáhali s organizací akcí. Někteří z nich zajišťovali zdravotní dohled, jiní se pro změnu věnovali přímo dětem. „Studenti se na těchto akcích vždy prokazují odbornými znalostmi, samostatností, pracovitostí, zodpovědností a ochotou. Ráda bych poděkovala vedení obou středních škol a zároveň vyzvedla úroveň spolupráce mezi těmito vzdělávacími institucemi a městskou policií,“ uvedla manažerka prevence kriminality Kamila Hofmanová z Městské policie Karlovy Vary.

„Jsem rád, že se naši studenti zapojují do akcí pořádaných městkou policií a že jsou vítanými pomocníky. Věřím, že spolupráce mezi nimi bude i nadále pokračovat,“ dodal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Václav Sloup.​

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 30.6.2014 14:30