Úvodní strana > Krajské listy > Za řemesly do chebského muzea

 Za řemesly do chebského muzea

Výstava
Unikátní výstava s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ zavede návštěvníky chebského muzea do doby před rokem 1860, kdy po cestách putovali vandrující tovaryši a v ulicích měst visely nápadité vývěsní štíty cechovních mistrů. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční dnes v 17 hodin.​


V lednu roku 1870 byl chebské veřejnosti představen záměr založit umělecko-historickou sbírku, jež se má stát základem pro expozici budoucího muzea. Odezva ze strany obyvatel na sebe nenechala dlouho čekat a v rukou iniciátorů se záhy začaly scházet první exponáty. Zásluhou chebských řemeslnických sdružení byl shromážděn soubor památek z doby působení řemeslnických cechů. Kolekce obsahovala cechovní prapory, nádoby, truhly, svícny, pečetidla, vývěsní štíty, nářadí a další předměty.

Poté, co byla část cechovní sbírky zničena při požáru muzea roku 1907, přispěli dárci k vybudování nové sbírky. Navzdory ztrátám z poválečných let se dnes ve sbírkách Muzea Cheb nachází rozsáhlý soubor předmětů dokumentujících vývoj a úroveň řemeslné výroby na Chebsku a život příslušníků jednotlivých cechů.

Nahlédněte i Vy do časů, v nichž bylo vykonávání řemesel vyhrazeno pouze mužům a nejlepší reklamou pro jejich výrobky byla jejich kvalita. Výstava potrvá až do 2. listopadu tohoto roku. Více informací naleznete na internetových stránkách Muzea Cheb.​

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 26.6.2014 11:00