Úvodní strana > Krajské listy > Pedagogové se učili, jak lépe porozumět dětem s autismem

 Pedagogové se učili, jak lépe porozumět dětem s autismem

Kurz
Krajské vzdělávací centrum uspořádalo kurz zaměřený na novou metodu komunikace s dětmi, které trpí autismem a dalším kombinovaným postižením. Účastníkům byl představen tzv. výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS), který využívá k dorozumívání fotografie a jiné symboly.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Děti s tímto postižením dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívají. Komunikaci s nimi výrazně ulehčuje tzv. výměnný obrázkový komunikační systém, neboli VOKS. A právě jemu byl věnován červnový kurz, který zrealizovalo Krajské vzdělávací centrum ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání Praha.

V rámci kurzu se vzdělávalo celkem 24 účastníků převážně ze Speciálních pedagogických center v Karlovarském kraji a ze škol, které navštěvují děti s uvedeným postižením. Akce byla zaměřena především na komunikační dovednosti a praktický nácvik. Celý kurz pak byl časově rozvrhnut tak, aby získané poznatky byly aplikovatelné hned od začátku následujícího školního roku.

Vysoká odbornost tří lektorek s bohatou praxí byla podpořena kvalitními pracovními materiály. Pro účastníky byly připraveny i videoukázky z reálných situací ze vzdělávacích aktivit. Práce s takto postiženými dětmi vyžaduje velkou trpělivost a dlouhodobé sledování pomalých pokroků. Veškerá pedagogická činnost je individuální a jakékoli dovednosti se velmi obtížně zobecňují. A právě z toho důvodu jsou podobné praktické kurzy přínosné a mezi pedagogy velmi žádané.​

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 24.6.2014 13:15