Úvodní strana > Krajské listy > Mezinárodní konference IMPA 2014 už brzy v Karlových Varech

 Mezinárodní konference IMPA 2014 už brzy v Karlových Varech

Konference IMPA
​Ve dnech 26. - 27. června se v Karlových Varech uskuteční 5. ročník mezinárodní konference IMPA 2014, který bude zaměřen na prezentaci praktických ICT projektů a strategií ve veřejné správě a zdravotnictví našeho i sousedních regionů.Akci pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, organizátorem a zakladatelem je společnost MIM Consulting s.r.o.  Konferenci udělil záštitu hejtman Karlovarského kraje. Josef Novotný.

Konference je určena pro management českých a německých orgánů státní správy a samosprávy, pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů ICT českých i německých úřadů Rovněž má být inspirací pro ředitele a vedoucí pracovníky nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, pro akademické pracovníky z oblasti ICT a pro všechny firmy podnikající v této oblasti.

„Věříme, že se v rámci konference podaří představit konkurenceschopné projekty z oblasti informačních technologií ve veřejné správě a navázat na meziregionální spolupráci, která může inspirovat ostatní kraje nebo podnikatelské subjekty z jiných regionů v zavádění konceptů eGovernment, eHealth a GIS,“ uvedl Martin Havel, náměstek hejtmana.

V průběhu konference bude prezentován projekt CROSS Data, jehož cílem je v česko-saském pohraničí podpořit přijímání územně-plánovacích rozhodnutí. Cílem konference je také rozvíjení stávajících a navazování nových vztahů v rámci česko-německé spolupráce, která se pak nemusí týkat jen oblasti informačních technologií. "Vzhledem k zeměpisné poloze našeho regionu chceme rozvíjet dobré vztahy jak s kraji  naší republiky, tak rovněž s přeshraničními německými regiony,“ dodal náměstek hejtmana Petr Navrátil.V rámci projektu byl vytvořen společný webový informační systém územního plánování za účelem překonání existujících hranic v plánování.
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 23.6.2014 12:50