Úvodní strana > Krajské listy > Přijďte na seminář o studiu a práci v Evropské unii

 Přijďte na seminář o studiu a práci v Evropské unii

Seminář
Chtěli byste studovat nebo pracovat v zemích Evropské unie a nevíte, co všechno je k tomu potřeba? Pak navštivte seminář „Studuj, pracuj, cestuj v Evropské unii“, který připravilo Eurocentrum Karlovy Vary ve spolupráci s Vysokou školou Karlovy Vary. Seminář se koná 30. října od 12:00 hodin v aule Vysoké školy Karlovy Vary.

Cílem semináře je seznámit zúčastněné s právy občana Evropské unie a poskytnout jim snadnější orientaci v oblasti volného pohybu osob. Důraz bude kladen zejména na možnost studia v zahraničí díky novému programu Erasmus+.

Na semináři vystoupí zástupci organizací, které se věnují konkrétním aspektům občanských práv v Evropské unii. Mezi tyto organizace patří Úřad vlády ČR, EURES - Evropská služba zaměstnanosti, Dům zahraniční spolupráce, Mládež v akci a Národní ústav vzdělávání.

Evropská unie vyhlašuje od roku 1983 pravidelně takzvané „Evropské roky“, jejichž cílem je podněcovat celospolečenskou diskusi o významných evropských tématech. Letošní rok byl vyhlášen jako „Evropský rok občanů“, kdy se veřejnost mohla seznámit s výhodami a možnostmi evropského občanství. Nejviditelnější výhodou je volný pohyb, kdy lidé mohou pracovat, žít i cestovat ve všech členských státech Evropské unie bez omezení.

Bližší informace k semináři poskytuje Jindřich Čermák, vedoucí Eurocentra Karlovy Vary, tel.: 354 222 523, e-mail: cermak@euroskop.cz

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 25.10.2013 12:25