Úvodní strana > Krajské listy > Čekatelé na evropské dotace už brzy dostanou své peníze

 Čekatelé na evropské dotace už brzy dostanou své peníze

Bazén KV
​Příjemci dotací z Karlovarského a Ústeckého kraje se na začátku října dočkají obnovení proplácení finančních prostředků z ROP Severozápad. Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo Regionální radě dokument, kterým umožňuje proplácení dotací pro již realizované projekty.

​​Vydání Rozhodnutí  o poskytnutí dotace na předfinancování projektů předložených do operačního programu  je závěrečným krokem pro obnovení činnosti ROP SZ. Předcházelo mu usnesení Zastupitelstev Ústeckého a Karlovarského kraje o poskytnutí finančních prostředků Regionální radě jako dotace na úhradu podílu korekce, kterou u ROP Severozápad požaduje Evropská komise. Tyto prostředky kraje získaly od Ministerstva financí ČR jako tzv. návratnou finanční výpomoc Regionální rada z těchto peněz uhradí pouze část korekce, další část pak bude postupně hrazena z takzvaného bufferu.

Proplácení dotací z ROP Severozápad bylo zastaveno v létě 2012. „V současné době čeká na prostředky z operačního programu několik desítek příjemcům dotací z řad měst, obcí, podnikatelů či příspěvkových organizací. ROP v první vlně proplatí 53 příjemcům 1,6 miliardy korun. Podmínkou pro proplacení dotací pro projekty či jejich etapy pochopitelně je, že žádosti o platby, které příjemci podali, prošly úspěšně kontrolou ze strany Úřadu Regionální rady a nejsou pozastaveny, například z důvodu policejního vyšetřování,“ uvedl Petr Navrátil.

Bezmála 46 milionů korun bude směřovat do Karlových Varů, které dotaci z ROP využily na výstavbu krytého plaveckého bazénu. Více než 18 milionů korun za úspěšně dokončený projekt revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty se dočká město Cheb.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 26.9.2013 14:15