Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj opět přispěje na sport a volný čas dětí a mládeže

 Karlovarský kraj opět přispěje na sport a volný čas dětí a mládeže

Prispevky sport
​Karlovarský kraj i v letošním roce udělí příspěvky ze svého rozpočtu v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže pro rok 2014. Žádosti je třeba doručit na předepsaném formuláři krajskému úřadu do 31. října 2013.


Organizace zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže i sportovní kluby by s přípravou žádostí neměly váhat, protože dokumenty došlé po tomto termínu nebudou do dotačního programu Karlovarského kraje zařazeny.
 
Formuláře a bližší informace lze získat na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, tel: 354 222 491, 354 222 184 nebo na internetových stránkách s informacemi o dotacích.

V uplynulém roce rozdělil Karlovarský kraj mezi žadatele v této oblasti více než 11, 2 milionu korun.
 
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.8.2013 13:10