Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman chce iniciovat další jednání o obnovení pobočky strojní fakulty v Sokolově

 Hejtman chce iniciovat další jednání o obnovení pobočky strojní fakulty v Sokolově

hejtman Josef Novotný
​Konkrétní podoba provozu a výuky odloučeného pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (FST ZČU) by měla vzejít ze společného jednání se zástupci ZČU, firem, hospodářských komor a Karlovarského kraje, které by se mělo z iniciativy hejtmana Josefa Novotného uskutečnit na krajském úřadě.

Díky obnově odloučeného vysokoškolského pracoviště  v moderních prostorách Sokolově by se mohla v budoucnu uspokojit poptávka velkých zaměstnavatelů Karlovarského kraje po kvalifikovaných odbornících v technických oborech. Uchazeči o vysokoškolské studium by nemuseli za vzděláváním v oboru strojírenství jezdit mimo region.

 „Reagujeme na poptávku po odbornících ve strojírenství, kterých je v regionu nedostatek .Rádi bychom, aby byla výuka na odloučeném pracovišti FST ZČU v Sokolově zahájena 1. září 2014,“ uvedl hejtman Josef Novotný.Nejprve bude ale zapotřebí vyčíslit náklady na vznik odloučeného pracoviště strojní fakulty, dovybavit knihovnu školy a případně laboratoře s využitím peněz z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Společné jednání by mělo dát novému vzdělávacímu centru konkrétnější podobu. „Od zaměstnavatelů a zástupců hospodářských komor očekáváme, že specifikují profesní požadavky na absolventy a budou nápomocni společně s Karlovarským krajem při řešení financování nového odloučeného pracoviště,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný.

ZČU by v Sokolově mohla otevřít strojírenský obor v kombinované formě studia, což je studium při zaměstnání.Pokud by otevření oboru vyvolalo velký zájem mezi absolventy středních škol, uvažuje se i o možnosti denního studia. Nyní Karlovarský kraj očekává stanovisko Západočeské univerzity.

 Potvrdí-li škola svůj zájem o zřízení odloučeného pracoviště v Sokolově, zahájí kraj spolupráci na obnově pracoviště i prezentaci a propagaci oboru na středních školách v regionu. S hospodářskou komorou navíc bude řešit předání informací regionálním zaměstnavatelům.

V současnosti působí v Karlovarském kraji 4 pobočky vysokých škol (VŠMIE, Česká zemědělská univerzita – Fakulta životního prostředí a Fakulta provozně - ekonomická, Bankovní institut vysoká škola), dále jedna vysoká škola sídlí přímo v regionu (Vysoká škola Karlovy Vary), stejně tak jedna z fakult - Fakulta ekonomická ZČU Plzeň v Chebu.​


Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.8.2013 9:00