Státní hrad a zámek Bečov získal status fakultního památkového objektu úzce spolupracujícího s vysokou školou.Podpisem společné smlouvy to potvrdili zástupci Národního památkového ústavu a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. " >
Úvodní strana > Krajské listy > Hrad a zámek Bečov se stal fakultním památkovým objektem

 Hrad a zámek Bečov se stal fakultním památkovým objektem

Studenti Becov
Státní hrad a zámek Bečov získal status fakultního památkového objektu úzce spolupracujícího s vysokou školou.Podpisem společné smlouvy to potvrdili zástupci Národního památkového ústavu a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Dlouhodobě rozvíjená výuka studentů na Bečově, v prostředí autentické památky, bude nadále pokračovat pod naší záštitou,“ uvedla při podpisu smlouvy generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Výsledkem dosavadní součinnosti jsou například interaktivní prohlídky hradu zaměřené na stavební historii. „Dále také prohlídky pro zrakově postižené a dětské návštěvníky s haptickým modelem relikviáře sv. Maura. Od roku 2010 je postupně uplatňujeme v naší edukační nabídce,“ dodal kastelán hradu a zámku Tomáš Wizovský, který je zároveň garantem spolupráce.

Vysokoškoláci aktuálně na bečovském hradu a zámku absolvovali čtyřdenní praktická cvičení z úvodu do dějepisu. „Studenti 1. ročníku si zde po roční převážně teoretické přípravě vyzkoušeli řadu dovedností z oblasti pomocných věd historických, například heraldiky, numismatiky či ikonografie. Na závěr kurzu  absolvovali samostatný badatelský úkol. S pomocí pramenů, odborné literatury a pozorování v terénu připravili výklad o historickém vývoji určité lokality. Postup jejich práce i závěry pak komentovali a doplnili místní odborníci,“ informoval vedoucí kurzu Robert Skopek.

Areál Státního hradu a zámku Bečov v současné době stojí před památkovou a stavební obnovou hradu a přilehlých budov. Projekt konzervace a prezentace, který klade velký důraz na vzdělávací aspekt hradu Bečov a za jehož návrh byli autoři, včetně správy hradu a zámku, ohodnoceni významným oceněním Europa Nostra, počítá mimo jiné se zřízením kvalitního zázemí pro edukační aktivity, které umožní jejich další rozvoj.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.5.2013 0:00