Úvodní strana > Krajské listy > Využijte možnosti získat peníze na podzimní výsadbu stromů

 Využijte možnosti získat peníze na podzimní výsadbu stromů

Stromy
Máte pocit, že ve vaší obci chybí zeleň? Změňte situaci společně se svými sousedy, přáteli nebo dětmi ze základní školy. Výsadba stromů pomůže zlepšit kvalitu prostředí a zároveň povzbudí společenský život v místě.

Na nákup sazenic stromů a keřů můžete od Nadace Partnerství získat grant ve výši až 30 tisíc korun. O nadační příspěvek na podzimní výsadbu stromů mohou žádat obce, školy, občanská sdružení a další organizace až do 21. srpna, kdy je uzávěrka.

Další informace jsou pro zájemce dostupné na  internetových stránkách nadace v sekci zaměřené na granty. „Finanční rozmezí, kterým je možné výsadbu podpořit, jsme letos navýšili na 10 až 30 tisíc korun. Jednou z podmínek udělení grantu je, aby za tuto částku vysadilo 10 a více kusů stromů,“ uvádí koordinátorka grantů Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Penězi lze pokrýt nákup a dopravu sazenic i materiál nezbytný k výsadbě stromů, například kůly, úvazy, pletivo chránící před okusem zvěří nebo mulč. „Snažíme se povzbudit obyvatele různých věkových skupin, aby udělali něco pro své životní prostředí. Proto by měli všichni, kdo chtějí získat grant, naplánovat výsadbu tak, aby se do ní mohla zapojit široká veřejnost,“ vysvětluje Ivana Adámková.

Neméně důležitá je podle ní také volba vhodných druhů dřevin. V našich podmínkách se nejlépe daří domácím druhům - lípám, dubům nebo javorům. Tradiční jsou také aleje ovocných stromů. Žadatelé o nadační příspěvek by se měli naopak vyhnout nepůvodním druhům, mezi něž patří například túje, akáty či stříbrné smrky. Jejich výsadbu totiž nadace nepodporuje.

Nadace Partnerství již letos na jaře na výsadbu rozdělila více než 150 tisíc korun. Díky nim se podařilo vysadit stromy a keře na 7 místech republiky. Z převážné části se jednalo o aleje tvořené ovocnými druhy stromů, po nichž je v posledních letech největší poptávka.


Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 29.5.2013 0:00