Úvodní strana > Krajské listy > Obce opět dostanou od kraje peníze na budování a opravy cyklostezek

 Obce opět dostanou od kraje peníze na budování a opravy cyklostezek

Cykliste
Téměř tři miliony z krajského rozpočtu vyčlenil Karlovarský kraj na podporu budování cyklostezek v obcích, na jejich značení a potřebné opravy. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, peníze získá celkem 9 žadatelů.

Finance od Karlovarského kraje půjdou na opravy povrchu a infrastruktury páteřní cyklostezky Ohře v úseku Loket – Svatošské skály, na rozšíření skateparku v Horním Slavkově, na vyhledávací studii cyklostezky podél řeky Teplé v úseku Bečov nad Teplou – Vodná. „Počítá se také s obnovou cyklostezky v katastru obce Otovice, s doplněním mobiliáře a značením cyklostezek na území Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova. Dále je v plánu rekonstrukce lávky přes Ohři v Šabině jako pokračování projektu napojení cyklostezky Ohře na Slavkovský les. Vznikne studie cyklostezky na průtahu obcí Pomezí nad Ohří při využití silnice II/606 nebo projektová dokumentace stezky pro cyklisty a chodce v Teplé v úseku od vlakového nádraží ke klášteru,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil. Příspěvek je určen rovněž na zpracování dokumentace ke „Střelské stezce“, která tvoří součást mezinárodní trasy Euro Velo 4.

Kraj také každoročně podporuje údržbu značení cyklotras v regionu a vyznačení nových úseků. Na značení cyklostezek přispěl Klubu českých turistů částkou 300 tisíc korun. Dalších 350 tisíc korun letos dostává Krajská správa a údržba silnic, jež se stará o úseky cyklostezek vybudované Karlovarským krajem.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.5.2013 0:00