Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj připravil projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání

 Karlovarský kraj připravil projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání

Studenti
Střední školy v kraji budou moci získat finanční prostředky na potřebné vybavení odborných učeben a laboratoří, rozvoj spolupráce se základními školami a zaměstnavateli, realizaci krajských setkání či jazykové vzdělávání žáků v technických a přírodovědných předmětech.

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ byl zpracován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. „Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Karlovarském kraji,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Sloup.

Předpokládané náklady projektu činí zhruba 65 milionů korun. Projekt bude mít celkem 15 finančních partnerů, kterými jsou střední školy zřizované Karlovarským krajem. Jednotlivé dílčí projekty, které mají být podkladem pro čerpání dotací, si školy připraví samy. „Na podzim by mělo být jasno, které projekty s žádostí o dotaci uspějí,“ doplnil Sloup.

Projekt bude z 85% hrazen z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu. Realizace projektu bude zahájena 1. srpna tohoto roku a potrvá do 30. června 2015.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 12.4.2013 0:00