Úvodní strana > Krajské listy > Výstava starých židovských pohlednic v krajské knihovně

 Výstava starých židovských pohlednic v krajské knihovně

Výstava pohlednic
Záměrem výstavy nazvané JAMIM MIKEDEM je představit veřejnosti poměrně málo známý, ale o to významnější historický materiál, jakým jsou staré židovské pohlednice.

František Bányai vybral ze soukromých sbírek několik desítek exemplářů nejen z Čech, ale i z ostatních zemí Evropy. Jsou zde zastoupeny motivy místopisné – synagogy, další památné budovy a místa, židovské hřbitovy apod. Soustředěny jsou především pohlednice z regionu střední a východní Evropy, kde bylo židovské osídlení nejpočetnější a kulturně nejsvébytnější.

Zvláštní pozornost je věnována židovským pohledům Prahy i méně známým pohlednicím se synagogami v Čechách a na Moravě a zaniklému ghettu a synagogám v Bratislavě. Výstava dokumentuje také nejrůznější oblasti židovského života. Jeden z tematicky nejzajímavějších souborů tvoří pohlednice z původních sídlišť, ghett a židovských ulic zejména v oblasti Haliče a Podkarpatské Rusi. Na ně navazují fotografické pohlednice zachycující výrazné tváře starců nebo dětí z chederu (židovské školy), židovské obchody nebo jednotlivce provozující typická židovská povolání.

K obrazu židovského života zhruba před sto lety patřila neodmyslitelně také lázeňská města jako Karlovy Vary a Mariánské Lázně, kde pozornost návštěvníků přitahovaly pravidelné návštěvy chasidských rabínů z Haliče, doprovázených skupinami jejich stoupenců. Poslední soubor pohlednic si všímá tradičních židovských svátků a náboženského života. Vidíme zde svátečně oděné muže s dětmi o šabatu na cestě do synagogy, obřad havdaly, obřad požehnání měsíce při Roš chodeš (novoluní) a mnohé další.

Také důležité události života jednotlivce nesměly chybět ani na židovských pohlednicích. Především svatba, oslava bar micva apod. Výstava obsahuje mnoho zajímavých dokumentů z období 1898 až 1938.

V hale Krajské knihovny Karlovy Vary ji můžete vidět od 3. 4. 2013 do 29. 4. 2013 od pondělí do soboty vždy od 10:00 do 19:00 hodin. Vernisáž výstavy za účasti zástupců Židovské obce Karlovy Vary a kurátora výstavy pana Františka Bányaie proběhne 3. 4. 2013 v 17:00 hodin.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.3.2013 0:00