Úvodní strana > Krajské listy > Kraj ocenil pedagogy u příležitosti Dne učitelů

 Kraj ocenil pedagogy u příležitosti Dne učitelů

Den učitelů
Pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem se sešli v Karlovarském divadle, aby převzali z rukou náměstka hejtmana Jaroslava Borky ocenění za dlouholetou práci ve školství. Ceny hejtmana a pamětní listy získalo na návrh ředitelů škol celkem 34 pedagogů.

Slavnostní ceremoniál završilo divadelní představení Fatální bratři Antonína Procházky.

Den učitelů

Cena hejtmana Karlovarského kraje – za celoživotní vynikající práci v oblasti školství

Mgr. Zdena Tesařová - učitelka
PaedDr. Milan Hric

Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje – za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství

Mgr.Darija Matějíčková - učitelka ZŠ
Libuše Beňačková - učitelka ZŠ
Růžena Škardová - učitelka ZŠ
Stanislava Matušková - učitelka ZŠ
Jitka Kronková - učitelka
Naděžda Kohoutová - pedagog volného času
Mgr. Věra Trčková - učitelka
Ing. Dagmar Pecháčková - učitelka OP
PaedDr. Mgr. Vladimíra Štrynclová - ředitelka
Miloslav Míšek - učitel OV
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara - ředitel
Mgr. Jaroslava Jelínková - učitelka
Mgr. Eva Slábová - učitelka
Mgr. Drahomíra Hámová - učitelka
PhDr. Jaroslava Spěváková - učitelka
RNDr. Věra Sikorová - učitelka
Vít Čmolík
Mgr. Magda Bendová
Mgr. Jaroslava Hrudkajová - zástupkyně ředitelky
Bohuslav Vinter - učitel OP
Jana Soukupová - učitelka OP
Josef Kratochvíl - učitel OP
Mgr. Miloslava Velíková - učitelka
Jiří Malý - učitel OP
Mgr. Jaroslava Strachoňová - učitelka
Mgr. Krista Chladová - učitelka
Josef Holub - učitel OV
Mgr. Libuše Syrovátková - zástupkyně ředitele

Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje – za příkladnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství

Mgr. Renata Šalátová - učitelka
Ing. Roman Stark, CSc - učitel
Ing. Renata Hethová - učitelka
Jan Rolník - instruktor praktického vyučování


Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.3.2013 0:00