Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman: V učňovském a odborném školství klademe důraz na propojení teorie s praxí

 Hejtman: V učňovském a odborném školství klademe důraz na propojení teorie s praxí

Ucnovske skolstvi
Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se zapojil do činnosti koordinačního výboru národního projektu nazvaného Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu). Jeho cílem je podpořit spolupráci středních odborných škol a učilišť, a zvýšit tak kvalitu odborného vzdělávání.

„Karlovarský kraj tímto naplňuje svůj záměr rozvoje odborného a učňovského školství a tím i zaměstnanosti v našem regionu. Chtěli bychom, aby i u nás existoval duální systém vzdělávání tak jako v sousedním Německu,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný.

Jedná se o propojení teoretické výuky a praktické profesní přípravy, čímž je zabezpečena velká efektivita vzdělávání. V Německu tento systém existuje už 100 let. Je praktikován ve všech odvětvích hospodářství, v průmyslu, obchodu, řemeslech, službách i v zemědělství. „ Student se vzdělává ve stejných podmínkách, v jakých bude později pracovat. Kombinace teorie a praxe zaručuje vysokou kvalifikaci absolventů a jejich dobré uplatnění na trhu práce,“ dodal hejtman Josef Novotný.

V první fázi projektu probíhá podrobné zmapování současného stavu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Poté vzniknou modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, které budou dále konkretizovány podle jednotlivých oborů vzdělání. Na základě vzniklých modelů spolupráce bude vybráno minimálně 25 partnerství škol a firem z celé České republiky, které se zapojí do ověření modelů. „Účast v projektu je podmíněna výběrovým řízením. Doufám, že se ho zúčastní co nejvíce škol z Karlovarského kraje,“ uvedl dále Josef Novotný.

Podrobné informace získají zájemci na internetových stránkách projektu. Projekt realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s partnerem Národním ústavem pro vzdělávání, v období od 17. 12. 2012 do 30. 6. 2015 a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 26.2.2012 0:00