Obyvatelé Jakubova se mohou těšit z nového parku, který se již brzy stane místem společných setkávání, odpočinku a volnočasových aktivit. Ke slavnostnímu otevření parku dojde v sobotu 27. října v 15:00 hodin.

" >
Úvodní strana > Krajské listy > V Jakubově bude otevřen nový park

 V Jakubově bude otevřen nový park

Park

Obyvatelé Jakubova se mohou těšit z nového parku, který se již brzy stane místem společných setkávání, odpočinku a volnočasových aktivit. Ke slavnostnímu otevření parku dojde v sobotu 27. října v 15:00 hodin.


Stejně tak, jako v mnoha obcích, i v Jakubově chybělo důstojné veřejné prostranství, kde by lidé mohli trávit svůj volný čas. Proto se členové zdejšího občanského sdružení Vialin rozhodli, že na nevyužitém pozemku v centru obce vybudují nový park. Potřebné finance na vybudování parku pak občanské sdružení Vialin obdrželo od Nadace Partnerství, která sdružení udělila grant Místo pod stromy ve výši 198 tisíc korun. Grant Místo pod stromy, který je určený k podpoře vzniku a obnovy zelených veřejných prostranství, spolufinancuje Státní fond životního prostředí České republiky a Ministerstvo životního prostředí.

Konkrétní podobu parku navrhli obyvatelé Jakubova na společných setkáních. Spoluúčast místních obyvatel na plánování a realizaci projektu je totiž jednou z podmínek pro udělení grantu Místo pod stromy. „Díky účasti na plánování měli obyvatelé Jakubova šanci ovlivnit vzhled místa tak, aby splňovalo jejich představy i potřeby. Měli příležitost podílet se na řešení dlouhodobého problému,“ vysvětluje Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Slavnostní otevření nového parku proběhne v sobotu 27. října v 15:00 hodin, přičemž všichni, kdo do Jakubova dorazí, se mohou těšit na bohatý doprovodný program. Nebude chybět vystoupení hudební skupiny místní základní umělecké školy, netradiční občerstvení či dárky pro všechny malé návštěvníky.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 26.10.2012 0:00