Úvodní strana > Krajské listy > Nad tématy kraje a Chebu se budou scházet skupiny odborníků

 Nad tématy kraje a Chebu se budou scházet skupiny odborníků

Radní města Chebu

Společnými tématy Karlovarského kraje a města Chebu v oblastech školství, dopravy, sociálních věcí, rozvoje regionu, správy majetku, zdravotnictví či kultury, se budou zabývat pracovní skupiny složené z odborníků z obou stran. Dohodli se na tom krajští a chebští radní s tím, že jde o nejefektivnější způsob spolupráce.


„Probrali jsme například výstavbu jihovýchodního obchvatu Chebu, převody majetku nebo budoucnost chebské nemocnice. Řekli jsme si, co je kde třeba posunout dopředu,“ popsal hejtman Josef Novotný.

Zmiňovaný jihovýchodní obchvat města, který se má začít budovat v říjnu, je pro část obyvatel Chebu výbušným tématem. Jedná se v první řadě o obyvatele dotčené oblasti Háje, jejichž protesty proti obchvatu se podle místostarosty Chebu Tomáše Lindy vedení města zabývalo. V současné době se pracuje na řešení křižovatek navazujících na stavbu obchvatu. „Týká se to například komunikací poblíž Jesenické přehrady, kde by bezpečný provoz měl řešit navazující projekt,“ přiblížil Linda.

Radní Chebu, lékař Ilja Horník upozornil na to, že v regionu chybí možnost vyššího vzdělávání středního zdravotnického personálu. Jak se přítomní shodli, je třeba současnou iniciativu kraje dopilovat tak, aby zájemci o studium viděli perspektivu, že skutečně získají vysokoškolský titul. Jednat by se přitom mohlo i s vedením Západočeské univerzity, která má v Chebu ekonomickou fakultu.

Zástupci kraje hosty informovali o plánované přestavbě Domova pro seniory Skalka a také o úvahách přestěhovat obyvatele chebského dětského domova v tzv. rodinných skupinách do bytů. „Myslím, že by nebyl problém takové byty najít,“ reagoval starosta Chebu Pavel Vanoušek s tím, že je město připraveno jednat i o bytech pro handicapované lidi stěhované z ústavů v rámci projektu transformace sociálních služeb.

Dále byla mj. řeč o jedné z budov Špalíčku, kterou, na rozdíl od zbylých dvanácti v majetku města, dosud vlastní kraj, a také o špejcharu, kam by se měla přestěhovat galerie G4. Nejprve ale bude třeba sehnat finance na jeho rekonstrukci. O to by se mohlo pokusit město, jemuž by kraj investici splácel v nájmu. Spolupráci s chebskými kulturními zařízeními, které kraj zřizuje, zhodnotila radní Eva Valjentová jako jednu z nejlepších v rámci regionu, stejně tak i úroveň jejich produkce.

Chebské také zajímalo, jaké představy má kraj o budoucnosti tamní nemocnice. Jak je ujistil radní Václav Larva, je s ní, stejně jako s nemocnicemi v Karlových Varech a v Sokolově, počítáno jako s nezbytnou součástí regionálního zdravotnictví. Kraj investuje a bude dále investovat do rekonstrukce nemocničních pavilonů, zřizuje výdejnu léků a v plánu má modernizaci stravovacího provozu.

Za stránku zodpovídá: Romana Nájemníková
Datum vydání: 28.6.2012 0:00