Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarská nemocnice získala status iktového centra

 Karlovarská nemocnice získala status iktového centra

PAM

Pacienti s náhlou mozkou příhodou se sice v nemocnici léčili už delší dobu, od nynějška je však karlovarská nemocnice součástí sítě kardiocenter, které dokáží léčit mozkovou mrtvici na nejvyšší úrovni. Iktové centrum bude sídlit v nově postaveném pavilonu akutní medicíny.


Ministerstvo udělilo karlovarské nemocnici osvědčení do konce příštího roku. Nemocnice bude muset navýšit počet lůžek na neurologickém oddělení, zajistit asi 25 lůžek nového rehabilitačního oddělení a vybavit neurologickou jednotku intenzivní péče novým ultrazvukem. Podle ředitele Karlovarské krajské nemocnice Luďka Nečesaného půjde o investice v řádu milionů korun bez toho, že by šly do nemocnice vyšší platby od zdravotních pojišťoven. Pro iktové centrum bude třeba zajistit také potřebný zdravotnický personál.

V Karlovarském kraji je v současné době iktové centrum i v nemocnici v Sokolově. Pacienti po mozkové příhodě budou převáženi záchrannou službou podle místa v regionu,  z Chebska a Sokolovska do Sokolova, z Karlovarska do Karlových Varů. "Díky tomu, že je v současnosti iktové centrum i v Karlových Varech, budeme mít společně se sokolovskou nemocnicí určitou zastupitelnost pro naše pacienty,“ uzavřel Nečesaný.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.6.2012 0:00