Úvodní strana > Krajské listy > Pedagogický den se tentokrát zaměřil na základní školy

 Pedagogický den se tentokrát zaměřil na základní školy

Pedagogicky den
Problematika integrovaných žáků a testování dětí z 5. a 9. tříd základních škol - to byla hlavní témata 4. Pedagogického dne, který pořádalo Krajské vzdělávací centrum na Gymnáziu v Sokolově ve spolupráci s krajským inspektorátem České školní inspekce a odborem školství krajského úřadu.

První výstupy z uskutečněného testování žáků 5. a 9. tříd v rámci projektu NIQES představila ředitelka krajského inspektorátu České školní inspekce Zdenka Spalová. Projekt zahrnuje soubory nových postupů a metod pro hodnocení škol. „Testování je pouze jednou složkou celého projektu, která je ovšem nejvíce diskutována. Kromě testování je pro učitele i žáky k dispozici také banka úloh a různých testů, kde si mohou ověřit své dovednosti,“ dodala Spalová.

Závěr konference nabídl program Výuka k různosti ve školách, který nabízí projektové zpracování multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii v oblasti národnostní a rasové, zejména ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a dále představení projektu Metodické kabinety pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji, jehož nositelem je Gymnázium Sokolov.

Logo OPVK

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.6.2012 0:00