Úvodní strana > Krajské listy > Hejtmani navrhli zvýšit platy lékařům ze zisků zdravotních pojišťoven

 Hejtmani navrhli zvýšit platy lékařům ze zisků zdravotních pojišťoven

Asociace kraju
Rada Asociace krajů České republiky (AKČR) se na svém jednání v Přerově během uplynulého týdne zabývala mimo jiné i otázkou navyšování platů lékařů. Zavázalo se k němu v tzv. "Memorandu" ministerstvo zdravotnictví pod vedením Leoše Hegera při řešení akce "Děkujeme, odcházíme".

Tato akce ze závěru roku 2010 a 2011 poukázala na nespokojenost v oblasti odměňování lékařů, ale fakticky na nespokojenost odměňování celého zdravotního personálu zejména zdravotnických zařízení lůžkového typu.

Ve skutečnosti však k naplnění této části Memoranda nedošlo a problém ministerstvo zdravotnictví vytěsnilo v čase do roku 2012, aniž by činilo kroky k naplnění ustanovení Memoranda.„Aktuální situace, kdy lékařské odbory připravují další aktivity směřující k vyjádření zásadního odporu s postupem ministerstva je řešitelná pouze za podmínky, že v systému budou nalezeny prostředky na navýšení platů s minimálním dopadem na poskytování zdravotní péče. Dle našeho názoru je takovým okamžitě dostupným a reálně dosažitelným zdrojem přehodnocení přídělů do provozního fondu, do sociálního fondu a do fondu reprodukce investičního majetku zdravotních pojišťoven, který je upraven „Vyhláškou č. 418/2003 Sb.“, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven,“ vysvětlil předseda Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

AKČR proto ministerstvu zdravotnictví, v jehož plné kompetenci je změna této vyhlášky, navrhuje provést souběžně dva kroky vedoucí k eliminaci narůstající rizika nespokojenosti lékařů a pravděpodobně i zdravotnického personálu:snížení objemu finančních prostředků v rámci provozních fondů zdravotních pojišťoven a jejich alokace do fondu základní péče a prostřednictvím tzv. úhradové vyhlášky alokace finančních prostředků do zdravotnických zařízení lůžkového typu. Obě změny je pak možné provést již v roce 2012, a to částečně na vrub hospodaření roku 2012 a plně od roku 2013.

Částečné plnění je dle názoru AKČR možné provést mimo jiné i z tohoto důvodu, že pojišťovny musí s péčí řádného hospodáře hospodařit obezřetně, tj. nesmí předmětný fond přečerpat i v případě, že by došlo k zásadnímu výpadku na straně příjmů pojišťoven.Současně AKČR navrhuje od roku 2013, s účinností od 1.1.2013, snížit celkový objem provozních fondů zdravotních pojišťoven.

Dalším důležitým bodem jednání bylo čerpání peněz z evropských fondů. Kraje jsou připraveny vyjednávat s vládou a pokračovat v čerpání fondů, chtějí vyjednávat i o formě čerpání. „Česká republika může přijít o značné prostředky, hrozí obrovské ztráty, proto je nutné jednat s premiérem Nečasem o realokaci fondů a prostředky, který by jinak propadly, mohou být využity účelně,“ řekl předseda Hašek. Eurofondy jsou pro ČR fatální záležitost, pro kraje nebo i obce je to mnohdy až 80% peněz, které mají k dispozici. Česká ekonomika je na nich závislá.

AKČR se rovněž zabývala vyhodnocením projektu státních maturit a dalším postupem krajů v této oblasti. Přestože kraje obecně zavedení společné státní maturitní zkoušky podporovaly a podporují, k jejímu současnému pojetí existuje z jejich strany několik zásadních výtek. Kraje jakožto zřizovatel veřejných středních škol vítají iniciativu nového ministra vedoucí k změně a chtějí mít své zástupce při vytváření nové koncepce státních maturit.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.6.2012 0:00