Úvodní strana > Krajské listy > Josef Novotný: Za sliby ministra zdravotnictví hejtmani zodpovídat nebudou

 Josef Novotný: Za sliby ministra zdravotnictví hejtmani zodpovídat nebudou

Josef Novotny
Vyjádření ministra zdravotnictví Leoše Hegera pronesená v médiích na adresu hejtmanů v poslední době překročila únosnou mez. Ministr mimo jiné prohlásil (Nedělní partie na TV Prima, 26. 2. 2012), že krajské nemocnice už dostaly peníze na zvýšení platů zdravotníků, a to prostřednictvím úhradové vyhlášky připravené ministerstvem, na základě které zdravotní pojišťovny posílají nemocnicím zálohové platby. Vyšší platy jim byly přislíbeny memorandem uzavřeným mezi státem a lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme. Vedení krajů však podle ministra záměrně netlačí na ředitele krajských nemocnic, ať peníze do platů dají. Proč? Aby to prý vypadalo, že ministerstvo neplní sliby dané zdravotníkům.

V Karlovarské krajské nemocnici činí přislíbené, až 10procentní navýšení mezd u lékařů včetně odvodů asi 12, 5 milionu korun. Ovšem po důkladné analýze úhradové vyhlášky na letošní rok, kterou provedlo vedení Karlovarské krajské nemocnice, lze naprosto jasně říci, že peníze na platy zdravotníků Karlovarské krajské nemocnici, tedy nemocnicím v Karlových Varech a Chebu, v rámci plateb zdravotních pojišťoven dány nebyly. Ke stejnému závěru dospěla i Asociace krajských nemocnic, která sdružuje nemocnice zřízené či založené kraji. Výroky ministra zdravotnictví se tedy nezakládají na pravdě a jde o opakovanou účelovou snahu přenést zodpovědnost ministerstva za chaos ve financování zdravotnictví a za plnění příslibu zdravotníkům na vedení krajů.

V důsledku této situace jsem inicioval setkání s ředitelem pobočky VZP pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jiřím Wimmerem a představiteli dalších zdravotních pojišťoven, abych je informoval o postoji kraje v této věci. Dále budu chtít také vysvětlení, proč vydávají zdravotní pojišťovny na pacienty z Karlovarského kraje ročně nejméně peněz ze všech ostatních regionů, což potvrdil i rozhovor s ministrem zdravotnictví zveřejněný v Hospodářských novinách v pondělí 27. února. Za jednu z příčin tohoto stavu u nás totiž považuji například zrušení samostatné pobočky VZP v Karlovarském kraji.

                                              Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.2.2012 0:00