Úvodní strana > Krajské listy > Odstartovala soutěž Stejná šance - Zaměstnavatel 2012

 Odstartovala soutěž Stejná šance - Zaměstnavatel 2012

Soutez Stejna sance
Chcete podpořit firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením? Nominujte vybraného zaměstnavatele v 5. ročníku soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2012. Prostřednictvím této prestižní akce oceňuje sdružení Rytmus společensky odpovědné firmy, které lidem se znevýhodněním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním.

Nominovat zaměstnavatele může široká veřejnost vyplněním nominačního listu na portále soutěže nebo zasláním listu na adresu Rytmus, o.s, Londýnská 81, 120 00 Praha 2. Nominace budou vyhodnoceny odbornou komisí. Záštitu nad akcí převzal v Karlovarském kraji náměstek hejtmana Miloslav Čermák, celorepublikově se koná pod patronací Hospodářské komory ČR.

Sběr nominací potrvá do 31. března 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v polovině května 2012 v jednotlivých krajích.

Občanské sdružení Rytmus už 16 let poskytuje službu podporovaného zaměstnávání v Praze a v Karlovarském kraji, konkrétně v Sokolově. Ta spočívá v individuální a flexibilní podpoře lidí se zdravotním postižením, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.2.2012 0:00