Úvodní strana > Krajské listy > Ministerstvo akceptovalo připomínky kraje v oblasti lázeňské péče

 Ministerstvo akceptovalo připomínky kraje v oblasti lázeňské péče

Josef Novotny
Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh vyhlášky na personální zabezpečení zdravotních služeb, který mimo jiné obsahuje také požadavky na množství zdravotnického personálu v lázeňských zařízeních.

Proti návrhu se ohradil Svaz léčebných lázní ČR, protože požadavek vyhlášky na počet zdravotnických pracovníků v oblasti lázeňské rehabilitační péče je podle svazu nadhodnocený a pro lázně by bylo velmi obtížné potřebný personál vůbec sehnat.

O svých výhradách Svaz léčebných lázní ČR informoval také vedení Karlovarského kraje. „Návrh vyhlášky ministerstva zdravotnictví odvozoval počet zdravotnických pracovníků od celkového počtu lůžek lázeňského zařízení. Jenže například v dětských léčebnách jsou tato lůžka až z poloviny obsazena rodiči, kterým není poskytována zdravotní péče. Není tedy možné vztahovat počet personálu k lůžkům, u nichž se s poskytováním této péče nepočítá,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný.

Vzhledem k tomu, že byl Karlovarský kraj osloven ministerstvem k připomínkování návrhu vyhlášky, připojil se po dohodě s prezidentem Svazu léčebných lázní ČR Eduardem Bláhou v rámci připomínkového řízení k námitkám svazu. „Navrhli jsme, aby se počty zdravotnických pracovníků odvíjely od obsazených lůžek tak, abychom poskytovatele zdravotních služeb nezatěžovali náborem nových pracovníků, kteří pak nebudou mít koho léčit a ošetřovat,“ uvedl hejtman a dodal, že připomínku MZ ČR akceptovalo. „Počet zdravotníků bude vztažen pouze k počtu těch lůžek, které jsou  určeny a využívány pro poskytování zdravotní lázeňské léčebně rehabilitační péče,“ uzavřel hejtman .

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.2.2012 0:00