Úvodní strana > Krajské listy > Kraj objedná bezpečnostní audit na nový obchvat Chebu

 Kraj objedná bezpečnostní audit na nový obchvat Chebu

Silnice
Dvouproudová komunikace má vést od rychlostní silnice R6 na Podhrad, po novém mostu přes trať a dál ke Svatému Kříži

„Bezpečnostní audit zadáme některé z významných mezinárodních společností abychom měli jistotu, že bude proveden kvalitně. Bude se jednat o podlimitní zakázku, na níž nebudeme muset vypisovat výběrové řízení,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Firmy, které takový audit mohou provádět získávají příslušné certifikáty teprve v těchto dnech. Proto kraj o bezpečnostním auditu nerozhodl už dříve. „Stavba jihovýchodního obchvatu, plánovaná akce Karlovarského kraje, je pro Cheb velmi důležitá. Jako každá velká stavba, i tato se dotkne občanů určitých území města. Právě ti nedávno přišli s žádostí o provedení bezpečnostního auditu, což tedy kraj - nad povinnosti investora - nyní vyslyšel,“uvedl starosta Chebu Pavel Vanoušek.

Necelých 3,4 kilometru dlouhý dvouproudový obchvat propojí stávající silnici na Podhrad se Svatým Křížem. Na trase budou dva mosty (přes železniční trať a údolí s Hájenským potokem) a dva kruhové objezdy (nedaleko Hájů, v sousedství křižovatky stávajících komunikací na Slapany a Podhrad, a na Svatém Kříži). Na obou mostech se počítá s instalací protihlukových stěn. Na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.1.2012 0:00