Úvodní strana > Krajské listy > V kraji chybí peníze na sociální služby

 V kraji chybí peníze na sociální služby

Miloslav Čermák
Celkem 93 milionů korun na provoz chybí poskytovatelům sociálních služeb v Karlovarském kraji. Je možné, že někteří z nich budou muset po oznámení výše dotace z MPSV jejich poskytování ukončit.

„Ministerští úředníci krátí dotace do sociálních služeb už třetím rokem po sobě. Letos je situace naprosto neudržitelná, protože celorepublikově chybí v této oblasti přes dvě miliardy korun,“ uvedl náměstek hejtmana a předseda sociální komise AKČR Miloslav Čermák.

Situaci navíc komplikuje zvýšení celkového počtu poskytovatelů v dotačním řízení z důvodu znovuzařazení poskytovatelů služeb sociální prevence, kteří byli poslední 2–3 roky financováni z prostředků EU. Současně došlo k navýšení vstupů a tím i nákladů poskytovatelům z důvodu zvýšení DPH. „Ministerstvo by navíc mělo kompenzovat propad úhrad za odcházející klienty transformovaných sociálních zařízení v rámci společného individuálního projektu humanizace pobytových zařízení, který ministerstvo s kraji realizuje,“ vysvětlil Miloslav Čermák.

 Na nové podmínky reagoval pozměňovací návrh zákona o státním rozpočtu hejtmana Karlovarského kraje a poslance Josefa Novotného, kterým by se navýšily finanční prostředky do sociálních služeb z 6,197 mld. na 8,3 mld. korun. Poslanci vládní koalice bohužel tolik potřebný pozměňovací návrh zamítli.

„Do této kritické situace nyní vstoupila nová úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou MPSV opomnělo připomínkovat, a která je ze strany zdravotních pojišťoven účelově vykládána způsobem, kdy z již tak velmi seškrtaných úhrad poskytované zdravotní péče v sociálních službách může dojít k propadu až o dalších 500 – 600 mil,“ uzavřel Miloslav Čermák s tím, že dle dostupných údajů je z 5 mld. roční indikované zdravotní péče hrazeno zdravotními pojišťovnami pouze 1,1 mld.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 26.1.2012 0:00